Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaplička

Kaplička se zvonicí čtvercového půdorysu stojí v obci Kobylničky. Postavena r. 1907. První zmínky o obci pochází z roku 1377.
#kaplicka-kobylnicky-prostejov

kaplička

Kaplička v Droždíně při cestě na Svatý kopeček vyzdobena obrazy Panny Marie s Ježíškem a Anděla strážce.
#kaplicka-olomouc-drozdin

kaplička

Malá kaplička se zvonicí postavena po roce 1785. V roce 2008 prošla kompletní rekonstrukcí. Obec původně nesla německé jméno Taubenfurth, podle dvorního rady při regulaci pozemkové daně. Vnitřní interiér je lidově vyzdoben, oltářnímu výklenku dominuje kříž s Kristem.
#kaplicka-holubice-prostejov

kaplička

Malá poutní kaplička v barokním slohu, patrně z poloviny 18. stol. u obce Pěnčín.
#kaplicka-pencin-prostejov

kaplička

Prostá lidová kaplička z roku 1851, stojící při silnici do Suchdola. Obec je významná rekreační lokalita prostějovska.
#kaplicka-ptensky-dvorek

kaplička

Působivá drobná barokní stavba. Zděná omítnutá stavba obdélného půdorysu. Fasády ze tří stran členěny na nárožích pilastry na soklech s vysokými úseky kladí. Nad průčelím orientovaným k silnici rozeklaný trojúhelníkový štít. Nahoře železný kovaný křížek. Památkově chráněno od r. 1964.
#kaplicka-olomouc-chvalkovice

kaplička Panny Marie

Kaplička Panny Marie stojí při bývalé cestě na Bílovice, její stáří pravděpodobně spadá do poloviny 19. stol. Drobná stavba je obklopena vzrostlými lípami, v kapli je lidová socha Panny Marie, obklopená obrázky svatých.
#kaplicka-panny-marie-kostelec-na-hane

kaplička Panny Marie

Menší kaplička Panny Marie se zvonicí byla postavena v 2. polovině 18. stol. společně s nově budovanou osadou Aloisov, kterou založil r. 1783 kníže Alois z Lichtenštejna. Kaple byla r. 1957 zbourána pro špatný stav a také proto, že svým umístěním bránila rozšíření hlavní místní komunikace.
#kaplicka-panny-marie-alojzov

kaplička Panny Marie

Miniaturní kaple nejasného stáří nad studánkou u vsi Kobylničky. Vnitřní prostor zaujímá oltář se soškou Panny Marie Lurdské.
#kaplicka-panny-marie-kobylnicky

kaplička Panny Marie se studánkou

Původně nad pramenem stála pouze prostá kaplička, v jejímž výklenku byla soška Panny Marie. Současnou kapličku zde nechal postavit až v r. 1909 místní rodák Hynek Bubeník, který také upravil okolí.
#kaplicka-panny-marie-se-studankou

kaplička Pod Plánivou

Kaplička sv. Anny pod Plánivou v místních sadech, podle tradice z let 1411-14, literatura ji datuje do poč. 18. století, snad na místě starší stavby, po stranách nese letopočty 1759 a 2000, renovována i v letech 1912 a 1949.
#kaplicka-pod-planivou

kaplička sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaplička, postavená r. 1730, jak je zřejmé z nápisu na jejím štítu. Vnitřní prostor polní kapličky je patrně již roky prázdný. Po levé straně kapličky stojí kříž s věnováním „Antonín a Františka Dostálovi 1884“.
#kaplicka-sv-jana-nepomuckeho-celcice

kaplička v Mokřinách

Kaplička v lidovém stylu vznikla r.1920 nedaleko říčky Romže v oblasti zv. Bělecký. Nad střechou se nachází malý zvon.
#kaplicka-v-mokrinach

kašna - pomník padlým

Nezvyklé ztvárnění pomníku občanům padlým v 1. světové válce z roku 1927, kdy pietní místo slouží současně jako kašna.
#pomnik-pamatnik-kasna-pomnik-padlym

kašna Hygie

Kašna bohyně Hygie z poloviny 19. století, vyrobena z litiny v železárnách v Blansku.
#kasna-hygie-mohelnice

kašna knížete Svatopluka

Kašna z roku 1859. Dílo kameníka Vendelína Steigera z Maletína. Dominantou čtyřhranné kašny je postava knížete Svatopluka v životní velikosti.
#kasna-knizete-svatopluka

kašna s orlem

Kamenná kašna s motivem orla, barokní práce z 18. století, součást městské památkové zóny.
#kasna-s-orlem

kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého

Barokní kašna z roku 1859 se sochou sv. Jana Nepomuckého v jihozápadní části centrálního náměstí T. G. Masaryka.
#kasna-se-sochou-sv-jana-nepomuckeho

kašna sv. Václava

Pískovcová kašna je dílo tovačovského sochaře Mandlíka a pochází z r. 1694. Socha sv.Václava pochází z r. 1872. Voda k napájení kašny byla vedena z vodojemu na zámecké věži důmyslným dřevěným rozvodem.
#kasna-sv-vaclava

Kašna Tritónů

Kašna Tritónů z roku 1709. Autorem kašny je kamenický mistr Václav Render. Z jeho dílny pochází i sousoší, ale jeho autor není znám. Na náměstí Republiky v Olomouci přemístěna v roce 1880.
#kasna-tritonu-olomouc

katedrála sv. Václava

Novogoticky přestavěná starší katedrála na místě románského biskupského paláce. Od r. 1883 byly v průběhu 10-ti let sjednocovány různorodé části stavby do stylu novogotiky. Na starších základech vzniklo dvouvěžové průčelí a navíc mohutná třetí věž.
#katedrala-sv-vaclava

katedrální chrám sv. Gorazda

Chrám vysvěcen 29. května 1939. Za druhé svět. války chrám přeměněn ve skladiště. Po osvobození vrácen pravoslavné obci a sloužil svému původnímu účelu. V roce 1950 se stal katedrálním chrámem. V letech 1985–1987 provedena generální oprava chrámu.
#katedralni-chram-sv-gorazda

Keltská svatyně

Záhadná lokalita se čtyřúhelníkovými valy u Ludéřova byla dlouho považována za keltskou svatyni. V poslední době stále více převažuje názor, že se jedná o mnohem mladší objekt. Jeho skutečné stáří ani význam dosud není znám. U valů stojí novodobý obelisk s keltskými ornamenty vysoký 4 m.
#pevnost-bunkr-keltska-svatyne

Kladky

V místech staré školy měla stávat tvrz. Písemně není prokázána, ale pověsti a pomístní jména opevněné sídlo neznámých dějin potvrzují. Víc by mohl přinést archeologický výzkum místa, které od svého vzniku neslo jméno Roma - Řím a bývalo lénem olomoucké kapituly. Ves prvně zmíněna v r. 1320.
#tvrz-kladky

Kladníky

Pravděpodobné místo zaniklé tvrze, v místě domů č.p.4 a 5
#tvrz-kladniky-prerov

Kladníky

Trosky dřevěného větrného mlýna čtvercového půdorysu z roku 1829 v sadu nad obcí Kladníky.
#vetrny-mlyn-kladniky

klášter augustiniánů s kostelem Povýšení sv. Kříže

Původní kostel zde stál snad již ve 12. stol. Byl však zničen a obnoven Petrem z Kravař ve 14. stol., ale husity opět zničen a na zbytcích zdiva obnoven v letech 1522 až 1535. I tento kostel byl zničen požárem. Dnešní kostel byl vysvěcen v roce 1703.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-povyseni-sv-krize

klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Dominikánský klášter založil r. 1371 Albert II. ze Šternberka. R. 1784 byl klášter v rámci josefínských reforem zrušen. V průběhu 18. stol. byl v několika etapách radikálně barokně přestavěn (arch. A. Beduzzi, M. Wagner), v l.1775-83 postaven nový kostel (arch. F. A. Grimm). R. 1784 klášter zrušen.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-zvestovani-panny-marie-sternberk

klášter dominikánek s kaplí Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Klášter dostavěn r. 1902 v pseudogotickém slohu. Zpočátku vzdělávací instituce, dnes domov pro seniory. Jednopatrová budova se symetricky řešenou fasádou, po stranách a ve středu s rizality. Střecha zakončena malým štíhlým sanktusníkem. Před vchodem sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Dominika.
#klaster-dominikanek-s-kapli-nejsvetejsiho-srdce-jezisova

klášter dominikánek s kaplí Panny Marie Královny

Klášter byl založen v r. 1889 jako církevní dívčí škola s internátem. Postupně byl rozšířen o další křídla a zahradu. Po zrušení kláštera v r. 1949 sloužil areál potřebám Pohraniční stráže, později jako nemocnice a zvláštní škola. V současnosti zde sídlí dvě školy.
#klaster-dominikanek-s-kapli-panny-marie-kralovny