Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaplička

Kaplička v Droždíně při cestě na Svatý kopeček vyzdobena obrazy Panny Marie s Ježíškem a Anděla strážce.
#kaplicka-dobrotin

kaplička

Malá kaplička se zvonicí postavena po roce 1785. V roce 2008 prošla kompletní rekonstrukcí. Obec původně nesla německé jméno Taubenfurth, podle dvorního rady při regulaci pozemkové daně. Vnitřní interiér je lidově vyzdoben, oltářnímu výklenku dominuje kříž s Kristem.
#kaplicka-ujezdec

kaplička

Malá poutní kaplička v barokním slohu, patrně z poloviny 18. stol. u obce Pěnčín.

kaplička

Prostá lidová kaplička z roku 1851, stojící při silnici do Suchdola. Obec je významná rekreační lokalita prostějovska.

kaplička Panny Marie

Kaplička Panny Marie stojí při bývalé cestě na Bílovice, její stáří pravděpodobně spadá do poloviny 19. stol. Drobná stavba je obklopena vzrostlými lípami, v kapli je lidová socha Panny Marie, obklopená obrázky svatých.
#kaplicka-panny-marie

kaplička Panny Marie

Menší kaplička Panny Marie se zvonicí byla postavena v 2. polovině 18. stol. společně s nově budovanou osadou Aloisov, kterou založil r. 1783 kníže Alois z Lichtenštejna. Kaple byla r. 1957 zbourána pro špatný stav a také proto, že svým umístěním bránila rozšíření hlavní místní komunikace.

kaplička Panny Marie

Miniaturní kaple nejasného stáří nad studánkou u vsi Kobylničky. Vnitřní prostor zaujímá oltář se soškou Panny Marie Lurdské.

kaplička Pod Plánivou

Kaplička sv. Anny pod Plánivou v místních sadech, podle tradice z let 1411-14, literatura ji datuje do poč. 18. století, snad na místě starší stavby, po stranách nese letopočty 1759 a 2000, renovována i v letech 1912 a 1949.
#kaplicka-pod-planivou

kaplička sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaplička, postavená r. 1730, jak je zřejmé z nápisu na jejím štítu. Vnitřní prostor polní kapličky je patrně již roky prázdný. Po levé straně kapličky stojí kříž s věnováním „Antonín a Františka Dostálovi 1884“.
#kaplicka-sv-jana-nepomuckeho

kaplička v Mokřinách

Kaplička v lidovém stylu vznikla r.1920 nedaleko říčky Romže v oblasti zv. Bělecký. Nad střechou se nachází malý zvon.
#kaplicka-v-mokrinach

kašna Hygie

Kašna bohyně Hygie z poloviny 19. století, vyrobena z litiny v železárnách v Blansku.

kašna knížete Svatopluka

Kašna z roku 1859. Dílo kameníka Vendelína Steigera z Maletína. Dominantou čtyřhranné kašny je postava knížete Svatopluka v životní velikosti.

kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého

Barokní kašna z roku 1859 se sochou sv. Jana Nepomuckého v jihozápadní části centrálního náměstí T. G. Masaryka.

kašna sv. Václava

Pískovcová kašna je dílo tovačovského sochaře Mandlíka a pochází z r. 1694. Socha sv.Václava pochází z r. 1872. Voda k napájení kašny byla vedena z vodojemu na zámecké věži důmyslným dřevěným rozvodem.
#kasna-sv-vaclava

Kašna Tritónů

Kašna Tritónů z roku 1709. Autorem kašny je kamenický mistr Václav Render. Z jeho dílny pochází i sousoší, ale jeho autor není znám. Na náměstí Republiky v Olomouci přemístěna v roce 1880.
#kasna-tritonu

katedrála sv. Václava

Novogoticky přestavěná starší katedrála na místě románského biskupského paláce. Od r. 1883 byly v průběhu 10-ti let sjednocovány různorodé části stavby do stylu novogotiky. Na starších základech vzniklo dvouvěžové průčelí a navíc mohutná třetí věž.
#katedrala-sv-vaclava

katedrální chrám sv. Gorazda

Chrám vysvěcen 29. května 1939. Za druhé svět. války chrám přeměněn ve skladiště. Po osvobození vrácen pravoslavné obci a sloužil svému původnímu účelu. V roce 1950 se stal katedrálním chrámem. V letech 1985–1987 provedena generální oprava chrámu.
#katedralni-chram-sv-gorazda

Keltská svatyně

Záhadná lokalita se čtyřúhelníkovými valy u Ludéřova byla dlouho považována za keltskou svatyni. V poslední době stále více převažuje názor, že se jedná o mnohem mladší objekt. Jeho skutečné stáří ani význam dosud není znám. U valů stojí novodobý obelisk s keltskými ornamenty vysoký 4 m.

Kladníky

Pravděpodobné místo zaniklé tvrze, v místě domů č.p.4 a 5
#tvrz-kladniky

Kladníky

Trosky dřevěného větrného mlýna čtvercového půdorysu z roku 1829 v sadu nad obcí Kladníky.
#vetrny-kladniky

klášter augustiniánů s kostelem Povýšení sv. Kříže

Původní kostel zde stál snad již ve 12. stol. Byl však zničen a obnoven Petrem z Kravař ve 14. stol., ale husity opět zničen a na zbytcích zdiva obnoven v letech 1522 až 1535. I tento kostel byl zničen požárem. Dnešní kostel byl vysvěcen v roce 1703.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-povyseni-sv-krize

klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Dominikánský klášter založil r. 1371 Albert II. ze Šternberka. R. 1784 byl klášter v rámci josefínských reforem zrušen. V průběhu 18. stol. byl v několika etapách radikálně barokně přestavěn (arch. A. Beduzzi, M. Wagner), v l.1775-83 postaven nový kostel (arch. F. A. Grimm). R. 1784 klášter zrušen.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-zvestovani-panny-marie

klášter dominikánek s kaplí Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Klášter dostavěn r. 1902 v pseudogotickém slohu. Zpočátku vzdělávací instituce, dnes domov pro seniory. Jednopatrová budova se symetricky řešenou fasádou, po stranách a ve středu s rizality. Střecha zakončena malým štíhlým sanktusníkem. Před vchodem sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Dominika.

klášter dominikánek s kaplí Panny Marie Královny

Klášter byl založen v r. 1889 jako církevní dívčí škola s internátem. Postupně byl rozšířen o další křídla a zahradu. Po zrušení kláštera v r. 1949 sloužil areál potřebám Pohraniční stráže, později jako nemocnice a zvláštní škola. V současnosti zde sídlí dvě školy.

klášter dominikánek/voršilek s kostelem sv. Kateřiny

Klášter dominikánek připomíán r.1287. Po jeho zrušení Josefem II. převzat Voršilky. Jednolodní gotická stavba postavená před pol.14 st. Kostel obnovoven v l.1455 a 1513. V r.1701 barokizován a r.1848 opět regotizován. Konvent postaven r.1709.
#klaster-dominikanek/vorsilek-s-kostelem-sv-kateriny

klášter dominikánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Klášter s kostelem postavili dominikáni r. 1293. R. 1513 vyhořel, obnoven za přispění Petra z Žerotína. R. 1553 mniši vyhnáni protestanty do r. 1623. R. 1669 klášter opět vyhořel, barokně obnoven. Za josef. reforem r. 1784 klášter zrušen, poté zde byla kasárna a zdrav. škola. Kostel zrekonstruován.

klášter františkánů/dominikánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie

Bývalý konvent františkánů „U sv. Bernardina“ s kostelem Neposkvrněného početí P. Marie. Stavba zahájena 1453. V letech 1739–44 radikálně přestavěn. V roce 1785 klášter sv. Bernardina zrušen a areál převzali dominikáni od sv. Michala.
#klaster-frantiskanu/dominikanu-s-kostelem-neposkvrneneho-poceti-panny-marie

klášter kapucínů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Klášter a kostel vybudovali v l. 1649-61 kapucíni na místě 21 měšťanských domů, uličky a fary. R. 1935 byl klášter stavebně upraven. R. 1942 byl klášter zabrán pro nemocnici. R. 1950 byl klášter zrušen státem a budovy užívala armáda atp. R. 1991 se sem vrátili kapucíni, majetek získali zpět r. 1995.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-zvestovani-panny-marie

klášter kartuziánů Vallis Josaphat s kostelem Panny Marie

Klášter byl vybudován mnišským řádem kartuziánů. Stavba probíhala v letech 1388-1409. V r.1425 byla kartuzie přepadnuta a obsazena husity. Klášter se stal opěrným bodem husitů proti katolické Olomouci. Téhož roku byl klášter vykoupen Olomoucí a tito v zájmu ochrany města klášter rozbořili.
#klaster-kartuzianu-vallis-josaphat-s-kostelem-panny-marie

klášter klarisek s kostelem sv. Kláry

Na místě kláštera ze 13.st.vystavěn v druhé pol.18.st. pozdně barokní klášter klarisek s kostelem sv. Kláry. Císařem Josefem II. klášter zrušen a v kostel umístěna studijní knihovna. Od r.1951 zde umístěno olomoucké Vlastivědné muzeum.
#klaster-klarisek-s-kostelem-sv-klary
Zavřít reklamu