Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaple Panny Marie Růžencové

Kaple Panny Marie Růžencové v Měníku je drobná sakrální stavba. Vystavěna byla v roce v roce 1810, možná že však v roce 1850 nebo i 1857. Stavba je uzavřena mírně odsazenou apsidou zaklenutou konchou. Na hřebeni střechy polygonální dřevěná lucerna. V lucerně zvon. Před kaplí kamenný kříž.
#kaple-panny-marie-ruzencove-menik

kaple Panny Marie Růžencové

Osada Okluky leží v kouzelném údolí stejnojmenné říčky, níže nazývané Hloučela. Samotná osada má dvě myslivny, kapličku, zříceninu hradu, mlýn a rekreační středisko - bývalý tábor.
#kaple-panny-marie-ruzencove-okluky

kaple Panny Marie Růžencové na Velkém Kosíři

Novogotická kaple Panny Marie Růžencové asi z počátku 20. století, stojící v lese přírodního parku Velký Kosíř.
#kaple-panny-marie-ruzencove-na-velkem-kosiri

kaple Panny Marie v Očekávání

Kaple Panny Marie v Očekávání je z r. 1898, má obdélníkový půdorys a vysoký otevřený klenutý vstup. Stojí na bývalé hranici vsí Třebčín a Henneberk. Byla zhotovena Václavem Beckem z Prostějova na náklad Ignáce a Anny Zapletalových. Uvnitř za kovanou brankou socha Panny Marie v Očekávání.
#kaple-panny-marie-v-ocekavani

kaple Povýšení sv. Kříže

Barokní kaple byla postavena někdy v polovině 18. stol. Záznamy o kapli chybí. O využití kaple vedli údajně na poč. 20. stol. spor katolíci a příslušníci Církve husitské. Stavba je památkově chráněna a v l. 2002–2003 prošla rekonstrukcí. Opravu zadalo město Plumlov, které je vlastníkem kaple.
#kaple-povyseni-sv-krize-zarovice

kaple Povýšení sv. Kříže

Dne 16. září dokončeny zdi hasičského skladiště pod kaplí a 15. července 1928 dokončena stavba vlastní kaple. V roce 1931 v kapli instalovány dva zvony, které byly odebrány pro válečné účely. Roku 1972 pořízen nový zvon. Od roku 1938 v kapli denně sloužena mše.
#kaple-povyseni-sv-krize-prerov-v-dluhonice

kaple Povýšení svatého Kříže

Obec Liboš je prvně zmíněna v r. 1078. V r. 1732 byla v obci postavena kaple Povýšení svatého Kříže. Během 1. světové války přišla o bronzový zvon. V r. 1918 objednán nový ocelový zvon v ocelárně v Řepčíně. Při opravě v r. 1927 manželé Loutočtí darovali do kaple nový zvon.
#kaple-povyseni-svateho-krize

kaple se zvonicí

Drobná sakrální památka z r. 1873 na návsi, která byla celkově zrekonstruována v roce 2002. Kaple leží asi 200 m západním směrem od terénních pozůstatků místní tvrze.
#kaple-se-zvonici

kaple sv. Alfonse

Kaple sv. Alfonse byla postavena v r. 1842 za finančního přispění hraběte Aloise z Lichtenštejna. Stavba zanikla po r. 1950. Dnes ji připomíná pouze lipová alej vedoucí ke hřbitovu a malá informační cedule.
#kaple-sv-alfonse

kaple sv. Anděla Strážce

Kaplička sv. Anděla Strážce byla postavena přibližně počátkem 19. stol. majitelem pozemku, mlynářem Václavem Ptáčkem. R. 1846 získala kapli při koupi mlýna a dalšího majetku mlynářská rodina Ševčíků. R. 1937 byla kaple opravena a nad její vstup tehdejší majitel umístil znak mlynářského cechu.
#kaple-sv-andela-strazce-prostejov-domamyslice

kaple sv. Andělů Strážných

Nejmladší sakrální stavba Prostějova, postavená v letech 1909 – 1912 na náklad Anny Pavlovské podle projektu architekta Čeňka Venclíka. Slavnostně vysvěcena 1. září 1918 prostějovským farářem P. Karlem Dostálem.
#kaple-sv-andelu-straznych

kaple sv. Andělů strážných

První písemná zmínka o obci Senička pochází z r. 1348. Dne 13. 7. 1734 byl posvěcen základní kámen kaple sv. Andělů strážných. Barokní kaple byla vybudována ze sbírek místních obyvatel snad na místě starší dřevěné stavby. Od r. 1995 je obec památkovou zónou. Nedávno byla kaple nově opravena.
#kaple-sv-andelu-straznych-senicka

kaple sv. Andělů strážných

Kaple pocházející z roku 1820 je zasvěcena sv. Andělům strážným. Kříž u ní pochází z roku 1911.
#kaple-sv-andelu-straznych-kaple

kaple sv. Anny

#kaple-sv-anny

kaple sv. Anny

Drobná barokní kaple zřejmě z 1. pol. 18. století. Podle historických záznamů se u kaple stalo několik zázračných uzdravení na přímluvu Panny Marie, jejíž socha byla součástí svatostánku až do 11. 2. 1767, kdy došlo k jejímu slavnostnímu přenesení do kojetínského kostela.
#kaple-sv-anny-kojetin

kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny byla postavena r. 1836 (vysvěcena r. 1839). Kaple, stojící na návsi obce, je z čelní strany stíněna vzrostlými lípami. Od roku 1958 mezi chráněné památky ČR. Roku 2013 byl opraven krov a střecha kaple.
#kaple-sv-anny-detkovice

kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny postavená zřejmě kolem poloviny 19. století stojí v osadě vzniklé v 2. polovině 18. století v prostoru, v té době již zanikajícího Skašovského rybníka.
#kaple-sv-anny-tovacov-ii-annin

kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny z poloviny 19. století.
#kaple-sv-anny-suchdol

kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny z roku 1843 v obci Zdětín, kdysi sídla starodávného rytířského rodu Zoubků.
#kaple-sv-anny-zdetin

kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny, původně středověký kostelík sv. Jana Křtitele v hanácké obci Lutotín, na levém břehu Romže. Kaple vybudována roku 1822.
#kaple-sv-anny-lutotin

kaple sv. Anny

Někdy v 18. stol. byla na návsi postavena malá kaple sv. Anny. V r. 1834 je doložena na císařském povinném otisku stabilního katastru. V r. 1892 a poté v r. 1989 proběhly rekonstrukce. U kaple stojí kamenný krucifix.
#kaple-sv-anny-uncovice

kaple sv. Anny

Neobarokní kaple sv. Anny se prvně zmiňuje v písem. pramenech r. 1854. V kapli je oltář s plastikou sv. Anny, pravděpodobně pocházející ze starší barokní kaple. Na stropě jsou namalovány medailony Panny Marie a dalších svatých. Před kaplí stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a kříž s Ježíšem Kristem.
#kaple-sv-anny-prostejov-cechovice

kaple sv. Anny

První písemná zmínka o Kožušanech pochází z r. 1297. V letech 1568-1782 patřila ves klášteru sv. Kateřiny v Olomouci. V centru na návsi stojí osmiboká barokní kaple sv. Anny vybudovaná v r. 1750. Před kaplí je kamenný kříž z r. 1888.
#kaple-sv-anny-kozusany

kaple sv. Anny

Současná kaple sv. Anny byla založena v r. 1836 jihozápadně od původní menší sakrální stavby neznámého patrocinia. U kaple stojí kamenný kříž z r. 1923.
#kaple-sv-anny-ludmirov

kaple sv. Anny

Drobná kaple sv. Anny v barokním slohu, vystavěná v letech 1743 - 1745 naproti mlýnu, na místě morového hřbitova z roku 1715.
#kaple-sv-anny-drozdovice

kaple sv. Anny

Původně got. kaple sv. Jana Křtitele vystavěná před r. 1262. Novostavba kaple sv. Anny na tomto místě započala r. 1306, v l. 1598–1617 renesančně přestavěna a dispozičně změněna. R. 1885 zmenšena a upravena do dnešní podoby.
#kaple-sv-anny-drive-kaple-sv-jana-krtitele-rektorsky-kostel

kaple sv. Anny

Malá výklenková kaplička sv. Anny byla postavena v barokním slohu v polovině 18. století. Od roku 1958 patří mezi nemovité kulturní památky ČR. Stavba je trojúhelníkového tvaru s oblými rohy, uvnitř s oltářním prostorem, který je zakryt dřevěnou mříží. Nad prostorem je menší nika.
#kaple-sv-anny-poklona-sv-anny

kaple sv. Anny na Křížovém vrchu

Kaple sv. Anny na Křížovém vrchu nad Jeseníkem, byla původně skromnou dřevěnou stavbou ze 17. století, od r. 1847 kamenný kostelík. Důležité turistické a poutní místo regionu.
#kaple-sv-anny-na-krizovem-vrchu

kaple sv. Anny s Královskou studánkou

Kaplička prvně doložená v 2. pol. 17. stol. byla počátkem 18. stol. barokně přestavěna. Po začlenění území do vojenského prostoru se proměnila ve zříceninu. V r. 2006 došlo k zahájení obnovy kaple a 21. července 2007 byla slavnostně vysvěcena světícím biskupem Josefem Hrdličkou.
#kaple-sv-anny-s-kralovskou-studankou

kaple sv. Antonína a Vendelína

Kaple sv. Antonína a Vendelína postavena v roce 1825. Zrekonstruována r. 2000 a po velké vichřici v roce 2005.
#kaple-sv-antonina-a-vendelina