Památky moravskoslezský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

zvonice

Prostá, ale malebná zvonička v osadě Pocheň pochází z 1. poloviny 19. století. Osada leží na říčce Čižině pod zbytky středověkého hradu Vartnova.
#zvonice-pochen-opava

zvonice

Dřevěná zvonice, jediný pozůstatek po původním dřevěném kostele. Dřevěná stavba, budící dojem zmenšené kopie větších kostelních zvonic, je ve velmi zchátralém stavu.
#zvonice-ticha-novy-jicin

zvonice kostela sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje z pol. 14. stol. se zvonicí z 2. pol. 14. stol. s dřevěným zvonovým patrem, hodinami a Madonou z roku 1738. Roku 1782 byl kostel zbořen, ale zvonice zůstala zachována.
#zvonice-kostela-sv-bartolomeje

zvonička

Dřevěná zvonička při hotelu Bílý Kříž ve stejnojmenné beskydské lokalitě. Nahradila dřevenou zvoničku již z 2. poloviny 19. století. Dnes chátrá.
#zvonicka-bily-kriz

zvonička

Drbná dřevěná zvonička tvořená kaplí a štíhlou kmenovou nástavbou se zvonem při silnici z Raškovic do Nošovic.
#zvonicka-vysni-lhoty

zvonička Měrkovice

Zvonička byla postavena r. 1910 u rozcestí mezi vesnicemi Měrkovice a Mniší. Je ukázkou lidové zručnosti. Obecné zvoničky byly u nás zřizovány od r. 1751, kdy Marie Terezie vydala "ohňový patent" nakazující zvoněním ohlašovat případný požár.
#zvonicka-merkovice-frydek-mistek

zvonička Pod Krásnou

Dřevěná zvonička v obci Krásná pod Lysou horou představuje ukázku klasické lidové horské architektury. Jedná se o jednu ze tří zvonic v obci, na které se při úmrtí vyzvání.
#zvonicka-pod-krasnou

zvonička u Polků

Zvonička leží ve obci Morávka, zmiňované od r. 1636. Morávka je obec s největším katastrem v Beskydech a skládá se ze šestnácti částí – jednou z těchto částí je Vlaské, ve které stojí u domu čp. 55 zvonička. Zvon je původní, dřevěná konstrukce byla během let několikrát obměněna.
#zvonicka-u-polku

Žermanický lom

Žermanický lom – přírodní památka – představuje v okolní kulturní krajině velmi významné biocentrum s mokřady, které jsou stanovištěm mnoha druhů rostlin a živočichů, které se již v běžné přírodě nevyskytují.
#zermanicky-lom-zermanice

židovské činžovní domy

Blok původně židovských činžovních domů z dob rozvoje textilního průmyslu ve Frýdku z konce 19. a začátku 20. století. Zajímavostí je poloha přímo nad někdejším Bílým potokem. Domy částečně zachované, jejich podoba pozměněná rekonstrukcí na konci 20. stol.
#palac-dum-zidovske-cinzovni-domy

židovský hřbitov

Částečně zachovalá židovská část pohřebiště v rámci hřbitova Ostrava - Michálkovice. Hřbitov zde byl zřízen v r. 1897, židovská část potom v r. 1901, užívána do zániku židovské obce za holocaustu. Z původních náhrobků zachováno pouze 15 ks z let 1902-23.
#zidovsky-hrbitov-ostrava-michalkovice

židovský hřbitov

Pietní místo vybudované na ploše nacisty zlikvidovaného židovského hřbitova z nalezených pozůstatků náhrobních kamenů. Hřbitov je připomínán již roku 1814. Obřadní síň z r. 1860 zanikla r. 1946 při výstavbě hřbitova sovětských vojáků.
#zidovsky-hrbitov-hlucin

židovský hřbitov

Zachovalý židovský hřbitov z konce 19. století v dolní části města Frýdku. V současné době přístupný jen příležitostně.
#zidovsky-hrbitov-frydek

židovský hřbitov

Židovský hřbitov byl založen přibl. v 1. pol. 15. stol., nejstarší z 313 dochovaných náhrobků je z r. 1694. R. 1802 byl poničen požárem (dřevěné náhrobky), r. 1945 byl těžce poškozen při válečných bojích. Hřbitov je unikátní náhrobky polského (slezského) typu. R. 1958 byl prohlášen národní památkou.
#zidovsky-hrbitov-osoblaha

žilinský vodní jez

Unikátní technické dílo historického splavu s pčátky ve středověku na řece Zrzávce, který sváděl do náhonu vodu, jež v Novém Jičíně poháněla vodní kola mlýnů, pil, valch a pozdějších textilních továren. Zničen bleskovou povodní v roce 2009.
#technicka-pamatka-zilinsky-vodni-jez

Životice

Zámek byl postaven pravděpodobně ve 2. polovině 16. století a ve stol. 18. byl barokně přestaven. Později se zde nacházelo muzeum, které bylo r. 1984 přesunuto do nové budovy. Dnes je zámek na prodej.
#zamek-zivotice-havirov-zivotice