Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

Příběničky

Rozsáhlý areál téměř zaniklého hradu z poloviny 13. století postavený snad Vítkem a Vokem z Prčic na pravém břehu Lužnice. Hrad společně s Příběnicemi na druhém břehu Lužnice kontroloval veškerý pohyb na řece. Obsazen v r. 1420 Tábory jako majetek Vítkovců. Hrad zbořen dle smlouvy z 3. června 1437.
#hrad-pribenicky-repec

přírodní památka Granátová skála

Geologický objekt chráněný od r. 1940. Skalnatý výchoz nad Lužnicí je vysoký cca 20 m. Je tvořen magmatity, ve kterých se nacházejí železnatohlinité granáty almandiny velikosti až vlašského ořechu. Kamenem ze skály byly dlážděny ulice Tábora.
#prirodni-scenerie-prirodni-pamatka-granatova-skala

přírodní památka Kadovský viklan

Jeden z nejznámějších českých viklanů, granodioritový balvan 1,5 m vysoký, s obvodem 11 m a váhou okolo 30 tun. R. 1893 byl ze svého lože shozen a do roku 1983, kdy jej skupina vedená Ing. Pavlem Pavlem usadil na původní místo, ležel shozený. V roce 1985 byl prohlášen za přírodní památku.
#prirodni-scenerie-prirodni-pamatka-kadovsky-viklan

přírodní památka Slepičí vršek

Ojedinělý přírodní jev, písečný přesyp neboli duna který vznikl při toku Lužnice na píscích naplavených řekou jako důsledek činnosti větru. Od roku 1955 je chráněn jako přírodní památka, nyní v rámci Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
#prirodni-scenerie-prirodni-pamatka-slepici-vrsek

přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova

PR Rybníky u Vitmanova vyhlášena správou CHKO Třeboňsko od 1.1.1995 na katastrálním území Holičky u Staré hlíny, na ploše 202,8 ha. Zahrnuje rybníky Nový Vdovec (75 ha) a Ženich (78 ha) a malé lesní rašeliniště. Významné hníždiště vodních ptáků.
#technicka-pamatka-prirodni-rezervace-rybniky-u-vitmanova

Purkmistrovský dům

Původní budova báňského úřadu z konce 16. století. Z té doby pochází jeho renesanční podoba. Později rychta. Roku 1772 sídlo Vrchního báňského úřadu. Restaurován r. 1973. V současné době slouží jako obecní úřad.
#palac-dum-purkmistrovsky-dum

Putim

Tvrz snad Vrábských z Drahenic či rodu Radkovců ze 14. století. Nejstarší jádro budovy rozšířeno v pozdní gotice. Další přístavby, včetně zachovaných kleneb, jsou z 16. století. Dnes slouží jako fara.
#tvrz-putim-pisek

Putkov

Hradiště v druidských dobách plnilo psychotronickou funkci k očistě krajiny. 0,3 km východně od obce, v lesíku na ostrohu "Na Hájích". Osada je prvně písemně doložena kolem r. 1400.
#tvrz-putkov-zdikov

Rabenštejnská věž

Původně gotická věž byla postavena ve 14. stol. jako součást hradeb města. Pův. měla vchod ve vyšším patře a její spodní prostor se využíval jako obecní vězení. Upravena v pozdně gotickém stylu v pol. 15. stol., později renesančně a r. 1829 v klasicistním stylu. R. 2000 byla celkově zrekonstruována.
#brana-opevneni-rabenstejnska-vez

Rábín

Pozdně renesanční, vícekrát přestavovaný a doplňovaný panský dvůr s obytným stavením (tzv. zámečkem) v ose hlavního křídla. Založen v místě opuštěné vsi snad za Petra Voka z Rožmberka, od 18. století schwarzenberský. Adolf ze Schwarzenbergu zde r. 1850 založil rolnickou školu. Po zestátnění úpadek.
#zamek-rabin-malovice

Radenín

Středověká tvrz zmiňovaná r. 1363 ve spojitosti se smrtí Mikuláše z Radenína, přestavěná začatkem 17. stol na renesanční zámek a rozšířena o nové křídlo. Zámek upraven empírově, průčelí upraveno v roce 1845 pseudorenesančně.
#zamek-radenin-tabor

Radětice u Bechyně

Dřevěnou rozhlednu (12 m, 450 m n. m.) nechal postavit Obecní úřad Radětice (truhlář Miloslav Dědič) roku 2004. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 10 m je vyhlídka na Bechyni (4 km), Radětice, Senožaty a další. Rozhledna stojí na okraji Přírodního parku Plziny a je volně přístupná.
#rozhledna-radetice-u-bechyne

radnice

Borovanská radnice byla postavena v polovině 17. století ve stylu zlidovělého jihočeského baroka. Podoba fasády pochází z úprav ve druhé polovině 18. století. Radniční průčelí je ukončeno výrazným volutovým štítem s kamennými pyramidami po stranách a doplněno o hodinový ciferník a sluneční hodiny.
#palac-dum-radnice-borovany

radnice

Budova staré radnice je významnou renesanční stavbou a dominantou Masarykova náměstí. Byla postavena v roce 1617 a po požáru v roce 1764 přestavěna barokně. V průčelí radnice jsou rožmberský, švarcenberský a habsburský erb.
#radnice-veseli-nad-luznici

radnice

Drobná budova uprostřed zeleného vnitřního pásu vyšebrodského náměstí vznikla roku 1525. Po úpravách v letech 1725 a 1832 získala dnešní novogotickou podobu roku 1883. V sousedství kašna a pranýř.
#palac-dum-radnice-vyssi-brod

radnice

Drobná radnice s fasádou ve stylu jihočeského zlidovělého baroka svým rozsahem odpovídá někdejší velikosti městečka Velešína. Dodnes je spolu se sousedním domem sídlem městské správy.
#palac-dum-radnice-velesin

radnice

Dvoupatrová budova barokní radnice stojí v severozápadním rohu Velkého náměstí. Byla postavena v letech 1740–65 V. Jermářem, A. Mullerem a F. Fannerem. Autorem sochařské výzdoby je L. Hubert.
#palac-dum-radnice-pisek

radnice

Krumlovská radnice vznikla koncem 16. století sloučením několika starších objektů, z nichž jeden sloužil městské správě. Vnější vzhled ovlivnily úpravy atiky v 18. a 19. století, částečnou restituci historické podoby přinesla oprava roku 1924.
#palac-dum-radnice-cesky-krumlov

radnice

Novorenesančně-secesní radnice ve Slavonicích nahradila původní stavbu z roku 1556. Hlavní průčelí je volně inspirováno starší budovou, jsou použity i některé kamenické články. Dodnes sídlo městské správy.
#palac-dum-radnice-slavonice

radnice

Novorenesanční radniční budova z let 1900–1902, se sgrafitovou výzdobou v nynější podobě z roku 1937.
#radnice-milevsko-pisek

radnice

Původně renesanční budova radnice byla postavena roku 1559. Úpravy 1617, 1723, 1831. Po roce 1850 sídlo okresních orgánů, od roku 2003 druhá budova městského úřadu, sídlí zde i turistické infocentrum.
#palac-dum-radnice-dacice

radnice

Původně renesanční radnice byla do současné podoby postupně upravena po požárech (naposledy 1839) a rozšířena o sousední domy a bývalé masné krámy. Dodnes slouží jako sídlo městské správy a policie.
#palac-dum-radnice-kaplice

radnice

Původním sídlem vimperské radnice byl pozdější městský pivovar. Roku 1727 koupila obec dům dnešního popisného čísla 8, který nechala přestavět na novou radnici. Na počátku 20. století městská správa přesídlila do budovy v jihovýchodním rohu náměstí.
#palac-dum-radnice-vimperk

radnice

Radnice byla přestavěna zřejmě kolem roku 1560 ze staršího měšťanského domu. Upravována po požárech 1742 a 1884, současná podoba je výsledkem opravy z roku 1927 a důkladné památkové obnovy na počátku 21. století. Dnes sídlo městského kulturního střediska.
#palac-dum-radnice-volyne

radnice

Radnice postavena 1566 na místě dvou měšťanských domů. Požáry 1618, 1723, 1781. Po posledním z nich zřízeno druhé patro, 1833 ve dvoře divadlo. Úpravy po II. světové válce (obnova podloubí, divadlo). Věž přístupná jako rozhledna.
#palac-dum-radnice-trebon

radnice

Radnice uprostřed náměstí vznikla snad krátce po roce 1556, kdy byly Bělčice povýšeny na městečko. Dnešní podoba je výsledkem opravy po požáru roku 1858, stavby nové vížky roku 1920 a nepříliš kvalitní opravy v 90. letech 20. století.
#palac-dum-radnice-belcice

radnice

Radnice v Benešově n. Č. byla postavena v letech 1594–5 uprostřed severní strany náměstí. Průčelí zdobí fresky z poč. 17. stol., vzhled budovy ovlivnilo několik požárů. Na radnici navazoval městský pivovar, jehož část dodnes stojí ve dvoře.
#palac-dum-radnice-benesov-nad-cernou

radnice

Radnice vznikla po roce 1691 na místě tehdy zakoupeného soukromého domu. Klasicistní přestavba proběhla roku 1836 a znovu po požáru 1868, kdy vznikla vížka v ose hlavního průčelí. Ve II. polovině 20. století byla na tehdejší dobu poměrně citlivě upravena vnější fasáda. Dodnes sídlo úřadu městyse.
#palac-dum-radnice-radomysl

radnice

Renesanční radnice (čp. 2), pozdně barokně přestavěna po požáru roku 1796. Propojena se sousedním, rovněž renesančním domem čp. 25, zmiňovaným r. 1631. Radnice dnes slouží Městskému úřadu a Městské galerii Art Club.
#palac-dum-radnice-tyn-nad-vltavou

Radonice

Zaniklá tvrz, která byla postavena patrně již koncem 13. stol., jak lze usoudit z archeologických nálezů. Osada Radonice je prvně zmiňována až r. 1397. Krátce po r. 1400 byla ves připojena k třeboňskému panství a tvrz někdy v té době zřejmě zanikla.
#tvrz-radonice-ceske-budejovice