Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimova a Judy z poloviny 13. století postaven Rožmberky v raně gotickém stylu. Přestavěn pseudogoticky v roce 1909, kdy bylo také pořízeno nové vybavení. Hlavní oltář z 18. století. Okolo hřbitov a boží muka z roku 1521.
#kostel-sv-simona-a-judy-rozmital-na-sumave

kostel sv. Šimona a Judy

Původní brložský kostel vznikl poč. 14. stol. nákladem Petra I. z Rožmberka. V letech 1697–1704 ho nahradila současná stavba, využívající původních konstrukcí, v celkovém vyznění spíše gotická, než barokní. Obklopuje ji hřbitov, západně pod ní fara.
#kostel-sv-simona-a-judy-brloh

kostel sv. Štěpána

Pseudogotický kostel sv. Štěpána byl postaven na místě pův. dřevěného kostela z r. 1765, který vyhořel r. 1889. V l. 1892-1894 byl postaven nový kamenný kostel podle plánů kostela v Knížecích Pláních. V l. 1994-1999 prošel kostel celkovou rekonstrukcí. R. 2002 zavěšen nový zvon Panny Marie Pomocné.
#kostel-sv-stepana-kvilda

kostel sv. Štěpána

Ranně gotický, původně farní, kostel vystavěn po r. 1350. Za husitských válek však fara zanikla. Barokně upravován v r. 1670 a poté ještě v průběhu 18. století. Zachovány gotické nástěnné malby z 2. pol. 14. stol.
#kostel-sv-stepana-horni-bukovsko

kostel sv. Tomáše

Gotický kostelík ze 13. století v zaniklé obci Svatý Tomáš v pohraničním pásmu, který byl v roce 1991 rekounstruován a zachráněn před zřícením.
#kostel-sv-tomase

kostel sv. Václava

Farní kostel obce Lom z konce 13. stol., cca od r. 1580 jediný hřbitovní kostel Strakonic. v l. 1578–90 renesanční přestavba, současná barokní podoba z let 1720–30. Areál hřbitova doplňují kaple sv. Vojtěcha a Nejsv. Trojice a zeď s barokní branou.
#kostel-sv-vaclava-strakonice

kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava v Olešnici u Trhových Svinů vznikl v letech 1786–1787 přestavbou zámeckého pivovaru. Věž byla přistavěna v roce 1887. Stavebně je napojen na objekt zámku. V posledních letech probíhá jeho rekonstrukce.
#kostel-sv-vaclava-olesnice

kostel sv. Václava

Novorománský kostel z let 1862–65, postavený na místě starší stavby, ze které přejal věž v ose hlavního průčelí.
#kostel-sv-vaclava-lisov

kostel sv. Václava

Původně gotický velešínský kostel, založený v polovině 13. století, prošel mnoha přestavbami v 15.–19. století. Od konce 18. století je jediným fungujícím kostelem ve městě. Obklopuje ho rozsáhlý funkční hřbitov a areál Jihostroje.
#kostel-sv-vaclava-velesin

kostel sv. Václava

Raně barokní kostel postavený v letech 1695–97 na místě raně gotického kostela, zničeného za třicetileté války. Autorem projektu byl architekt J. A. de Maggi.V interiéru byla objevena unikátní freska, znázorňující upálení M. Jana Husa. .
#kostel-sv-vaclava-pisek-vaclavske-predmesti

kostel sv. Václava

Románskogotický kostel (pol. 13. st.) přestavěn poč. 14. st. (presbytář). Současná podoba výsledkem pozdně gotických (1525), renesančních (1597) a barokních (1653, 1719, 1729) úprav. Farní kostel bývalého podhradí, po vysazení města mimo jeho obvod.
#kostel-sv-vaclava-netolice

kostel sv. Václava

Významný raně gotický kostel ze závěru 13. století s žebrově klenutým presbyteriem. Nástěnné malby z 2. poloviny 14. století. Přístavba věže a zaklenutí lodi v 19. století.
#kostel-sv-vaclava-hodusin

kostel sv. Vavřince

Kostel postavila pravděpodobně kolem roku 1270 zvíkovská královská huť. Severní loď s věží přistavěna ve 14. stol. Jižní loď později sloužila katolíkům, severní utrakvistům. Poslední výrazná přestavba kostela proběhla v 18. století.
#kostel-sv-vavrince-putim

kostel sv. Vavřince

Kostel původně z počátku 13. století byl několikrát upravován v různých stadiích gotiky. Současná podoba je výsledkem tvrdé novogotické obnovy v roce 1870. Původně vlastnický kostel pánů z Prčice (Vítkovců) spravoval od poloviny 13. století s přestávkami vyšebrodský klášter.
#kostel-sv-vavrince-pridoli

kostel sv. Vavřince

Původně gotický kostel v Kraselově se poprvé připomíná roku 1363. Prošel výraznou raně barokní přestavbou (1684–88), která mu dala netypický trojkřídlý půdorys. Obklopuje ho bývalý hřbitov s barokní výklenkovou kaplí.
#kostel-sv-vavrince-kraselov

kostel sv. Vavřince

Původní dačický kostel je doložen již ve 12. století. Gotická stavba, která ho vystřídala, tvořila zároveň obrannou jednotku trhového místa. V pol. 16. stol. stavba mohutné věže, po požáru postaven v letech 1775-88 pozdně barokní chrám.
#kostel-sv-vavrince-dacice

kostel sv. Vincence

Původně raně gotický kostel sv. Vincence (presbytář a sakristie), r. 1494 postavena loď s věží. Přestavěn barokně v letech 1708-1709 (loď, nově postavena věž, brána před kostelem), a to podle Pavla Ignáce Bayera za finanční podpory knížete Františka Adama Schwarzenberga.
#kostel-sv-vincence

kostel sv. Víta

Bývalý špitální kostel, jedno z nejstarších jihočeských gotických dvojlodí.
#kostel-sv-vita-sobeslav

kostel sv. Víta

Farní kostel hlavního rožmberského sídelního města vznikal postupnou výstavbou ve 14. a 15. století se zřejmou snahou vyrovnat se svou výstavností pražské katedrále. Tuto snahu vyjadřuje i jeho zasvěcení a zřízení kaple sv. Václava.
#kostel-sv-vita

kostel sv. Víta

Hřbitovní kostel sv. Víta byl vystavěn v l. 1681–82 italským stavitelem Antoniem de Alfierim. Nedaleko kostela se nachází kostnice, která sloužila jako krypta příslušníkům kolodějské větve rodu Vratislavů z Mirovic.
#kostel-sv-vita-tyn-nad-vltavou

kostel sv. Víta

Kostel postavený v l. 1644–1647 v gotizujícím stylu. Zachována část lodě s hrotitými okny. V roce 1890 byla přistavěna kaple Nejsvětější Trojice. U zřícenin studánka s léčivou vodou.
#kostel-sv-vita-horni-vit

kostel sv. Víta

Renesanční kostel sv. Víta z let 1556–1583, původně protestantský, od roku 1636 katolický. Upraven barokně. Byla zde umístěna vzácná gotická socha Madony (dnes v Alšově jihočeské galerii).
#kostel-sv-vita-rudolfov

kostel sv. Víta (sv. Kateřiny)

Zbytinský kostel vznikl kolem poloviny 14. století. Po požáru roku 1738 byl barokně obnoven a přesvěcen. Dodnes dominuje obci, jinak těžce postižené poválečným vývojem.
#kostel-sv-vita-sv-kateriny

kostel sv. Voršily

Jednolodní románsko-gotický kostelík z l. 1240-50, s hranolovou věží se sdruženými okénky a hodnotným bohatě profilovaným portálem na vstupní (severní) straně. Na západním průčelí v patře zazděný vstup na panskou tribunu.
#kostel-sv-vorsily-ujezdec

kostel Svaté rodiny a sv. Jana Nepomuckého

Kostel v Horní Vltavici byl postaven 1724–27 na místě starší kaple. Rozšířen byl roku 1859. Část mobiliáře sem dodala lenorská sklárna, jejíž majitelé jsou pohřbeni v hrobce jižně od kostela.
#kostel-svate-rodiny-a-sv-jana-nepomuckeho

kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Gotický kostel opevněné vsi s unikátním síňovým čtyřlodím, postaven v poslední čtvrti 14. století.
#kostel-umuceni-sv-jana-krtitele

kostel Všech svatých

Raně gotický kostel z konce 13. století, přičítán stavební aktivitě milevského kláštera. Připomínán v roce 1356. V roce 1712 byla přistavěna věž. Na jižní straně lodi se zachoval gotický pravoúhlý ústupkový portál. Zařízení převážně pseudogotické.
#kostel-vsech-svatych-kovarov

kostel Všech svatých

Volyňský farní kostel vznikl koncem 13. století, snad jako dřevěné provizorium. Od třetiny 14. století postupně budován z kamene. Dnešní podoba je výsledkem úprav z 15.–19. století. Bývalý hřbitov je parkově upraven, děkanství západně od kostela je klasicistní, s renesančními a barokními prvky.
#kostel-vsech-svatych-volyne

kostel Zvěstování Páně

Na místě románského kostelíka, jehož pozůstatky objevil archeologický průzkum (první písemná zmínka 1359), byl v letech 1659–69 postaven raně barokní kostel. Roku 1735 byly po obou stranách lodi přistavěny velké kaple. Vnitřní zařízení ze 60.–70. let 18. století.
#kostel-zvestovani-pane

kostel Zvěstování Panně Marii

Původně opevněný gotický kostel ze 14. stol. Vnější omítka renesanční, sgrafitová, loď upravena a sklenuta po požáru 1771.
#kostel-zvestovani-panne-marii