Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel sv. Michaela archanděla

Kostel jihovýchodně od náměstí v Horním Dvořišti vznikl zřejmě při vysazení městečka, které mělo zajišťovat provoz na stezce do Cáhlova (Freistadtu). Nově byl vystavěn před rokem 1511, barokně přestavěn po požáru 1738. Jižně od něj velká fara.
#kostel-sv-michaela-archandela-horni-dvoriste

kostel sv. Mikuláše

Kostel v Rožmberku je doložen poprvé roku 1271. Současný objekt je pozdně gotickou novostavbou z II. poloviny 15. století, dokončenou 1583 (klenba trojlodí), jejíž vzhled zásadně neovlivnila žádná pozdější stavební činnost.
#kostel-sv-mikulase-rozmberk-nad-vltavou

kostel sv. Mikuláše

Novogotický kostel nahradil v letech 1888–90 ve Vacově starší svatyni z konce 16. století. Z původní stavby se zachovaly náhrobní kameny a dva zvony Brikcího z Cimperka. Východně pod kostelem stojí kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
#kostel-sv-mikulase-vacov

kostel sv. Mikuláše

Původně románský, v gotice vícekrát přestavěný farní kostel podhorského městečka.
#kostel-sv-mikulase-horni-stropnice

kostel sv. Mikuláše

Raně barokní hřbitovní kostel z roku 1648 (či 1661), postaven místo zbořeného filiálního kostela, uváděného ve 14. století. U kostela bývala poustevna. Od roku 1985 obřadní síň.
#kostel-sv-mikulase-mlada-vozice

kostel sv. Mikuláše

Románský, goticky přestavovaný kostel v Boleticích pochází z poloviny 12. století. Vzácná památka se roku 1947 ocitla ve vojenském prostoru, což vedlo k její devastaci, zastavené až v 90. letech 20. století. Od té doby je postupně opravována.
#kostel-sv-mikulase-boletice

kostel sv. Oldřicha

Kostel sv. Oldřicha v Nových Sadech, části obce Písečná. Původně gotický s úpravami v následujících stoletích. Polygonální zvonice je renesanční, postavena pravděpodobně kolem r.1600. U věže empírová hrobka majitelů zámku v Písečné.
#kostel-sv-oldricha-nove-sady

kostel sv. Oldřicha

Nevelký bezvěžový kostel vystavěný v 80. letech 15. století na místě předchůdce z roku 1361, zasvěceného patronu Oldřicha z Rožmberka. Opraven v letech 1640–44. Jižně na něj navazuje bývalá fara s barokními fasádami.
#kostel-sv-oldricha

kostel sv. Oldřicha a Linharta

Jednolodní valeně klenutý barokní kostel s hranolovou věží v průčelí a trojbokým závěrem postavil v letech 1744–47 majitel českorudoleckého panství Fr. A. Hartl. Interiér r. 1746 vyzdoben nástěnnou malbou Nanebevzetí Panny Marie od Daniela Grana.
#kostel-sv-oldricha-a-linharta

kostel sv. Ondřeje

Pozdně gotický kostel, postavený s využitím starších konstrukcí v západní části bývalého tržního městečka Rychnov nad Malší počátkem 16. století.
#kostel-sv-ondreje-rychnov-nad-malsi

kostel sv. Ottona

Románsko-gotický kostel ze 13. století přestavěný barokně v 18. století v centru obce Deštná. Jediný kostel zasvěcený sv. Ottonovi v České republice.
#kostel-sv-ottona

kostel sv. Petra a Pavla

Děkanský kostel vzniklý postupným vývojem od 13. do 16. století. Jeho součástí je městská věž.
#kostel-sv-petra-a-pavla-sobeslav

kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel poprvé připomínaný 1361. Přestavba 1413, kdy zřejmě přistavěna "zámecká kaple" Archanděla Michala. V lodi rákosový strop z roku 1824, západní průčelí později novogoticky upraveno.
#kostel-sv-petra-a-pavla-straz-nad-nezarkou

kostel sv. Petra a Pavla

Klasicistní, jednoduchá, jednolodní stavba se zvonicí orientovanou k jihu, dostavěn a vysvěcen koncem roku 1788. V zadní části presbyteria se nachází dvě naproti sobě situované kaple, stojící na východní a západní straně kostela.
#kostel-sv-petra-a-pavla-popelin

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel je zmiňován již v roce 1384, kdy byl vystavěn zřejmě jako kaple, nebo malý, raně gotický, nebo románský kostelík s jednoduchou věží. Roku 1886 byl však zbořen a na jeho místě postaven nový, pseudorománský kostel s věží na severní straně.
#kostel-sv-petra-a-pavla-hartvikov

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel v Cizkrajově byl postaven po roce 1500 slavonickým mistrem Jörgem Estreicherem ve slohu jihočeské pozdní gotiky. Součástí areálu je hřbitov a barokní fara, spojená s kostelem krytým mostem.
#kostel-sv-petra-a-pavla-cizkrajov

kostel sv. Petra a Pavla

Pozdně barokní kostel z let 1774–75 na místě starší stavby, doložené 1357. Dominanta areálu, zahrnujícího dále gotickou kapli Navštívení Panny Marie, hřbitov, kapli sv. Jana Nepomuckého a rozlehlou bývalou faru. Vzhledem k současné velikosti vsi udivuje svou rozlohou a výstavností.
#kostel-sv-petra-a-pavla-sveraz

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel postavený v Chotovinách kolem roku 1380 Rožmberky. Dochován především vítězný oblouk a sanktuář. Úpravy 1643, 1742 (postavena věž), 1781–86 za kardinála Migazziho (klenba).
#kostel-sv-petra-a-pavla-chotoviny

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel, připomínaný poprvé roku 1335, stojí na místě rotundy z konce 12. století. Prošel mnoha úpravami, zejména po četných požárech. Z původní stavby zachován presbytář a boční kaple, loď a horní část věže pozdější.
#kostel-sv-petra-a-pavla-nova-bystrice

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostelík z poloviny 13. století se připomíná poprvé k roku 1370. Dnešní stavba převážně z roku 1899, z původní se zachovala věž a západní část lodi. Obklopen hřbitovem se zajímavými hrobkami.
#kostel-sv-petra-a-pavla-zdikovec

kostel sv. Petra a Pavla

Původně jednolodní raně gotický kostel s románským jádrem a trojbokým presbytářem, založený nepomuckými cisterciáky v 1. pol. 13. st. V 17. st. přistavěny obě boční lodi a předsíň, barokní hřbitovní brána a zvonice z r. 1713.
#kostel-sv-petra-a-pavla-zabori

kostel sv. Petra a Pavla

Původně pozdně románský kostel ve Volenicích prošel gotickou a renesanční přestavbou. Pozdně barokní západní věž a jižní předsíň jej dotvořily na přelomu 18. a 19. století. Roku 1909 byl zrekonstruován podle projektu Kamila Hilberta.
#kostel-sv-petra-a-pavla-volenice

kostel sv. Petra a Pavla

Původně románský kostel postavený kolem roku 1240, snad za účasti strakonické huti. Presbytář pochází z 1. poloviny 14. století, loď byla roku 1515 zaklenuta sklípkovou klenbou. Vnitřní zařízení pochází z doby kolem roku 1760. Obklopen funkčním hřbitovem.
#kostel-sv-petra-a-pavla-belcice

kostel sv. Petra a Pavla

Původní románský kostel přestavěný v gotice, do nové stavby zakomponován jako sakristie a vyzdoben freskami. Další přestavba v baroku. Koncem 19.st. zbourán a vystavěn pseudorománský chrám. Románský kostelík začleněn do novostavby jako boční kaple.
#kostel-sv-petra-a-pavla-hosin

kostel sv. Petra a Pavla

Součást výjimečného kaplického areálu dvou těsně sousedících kostelů. Farní kostel vznikl zřejmě ve 14. století, když původní kostelík nepostačoval potřebám města. Kostelní věž je snad původní obrannou zvonicí kostelního areálu.
#kostel-sv-petra-a-pavla-kaplice

kostel sv. Petra a Pavla

Věž kostela sv. Petra a Pavla s čapím hnízdem je dominantou obce Strýčice. Pův. románský kostelík z 13. stol. byl zvýšen a rozšířen v pozdní gotice, později upraven barokně a doplněn o hranolovou věž. Od r. 2013 je chátrající stavba v rekonstrukci.
#kostel-sv-petra-a-pavla-strycice

kostel sv. Prokopa

Kostel ze II. čtvrtiny 14. století byl upravován po požárech v letech 1750 a 1855. Vnitřní zařízení je barokní.
#kostel-sv-prokopa-studena

kostel sv. Prokopa

Románský kostel poprvé připomínán r. 1360, podle dochovaných románských fragmentů (cca 1250) pravděpodobně podstatně starší. Barokně přestavěn r. 1714. Za kostelem barokní hřbitovní kaple. Jednolodní kostel s hranolovou věží v čele, pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií.
#kostel-sv-prokopa-pohnani

kostel sv. Prokopa

Románský kostel z poloviny 13. století, přestavěn goticky také barokně. Kaple Nejsv. Trojice (sakristie) přistavěna r. 1610. Loď přestavěna r. 1678, věž vystavěna r. 1788. Na hlavním oltáři dřevěná socha patrona havířů sv. Prokopa. Před kostelem kamenný pomník padlým v první světové válce.
#kostel-sv-prokopa-chysky

kostel sv. Prokopa

Původně gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn v pol. 18. stol. Cínová křtitelnice z poloviny 16. stol.
#kostel-sv-prokopa-stare-sedlo