Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel v kupecké osadě Slavonice vznikl zřejmě v II. polovině 13. století. Současná stavba z II. poloviny 14. století, v I. polovině 16. století dostavěna městská věž. Úpravy a doplňky v 17. a 18. století. Puristická renovace 1903–16.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-slavonice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel z let 1471–85 byl přiložen k původnímu kostelíku z konce 13. století, který se stal kaplí Smrti Panny Marie. Roku 1665 byly oba objekty stavebně propojeny. Proslulé mariánské poutní místo.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kajov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně barokní poutní kostel z roku 1745, rozšířený roku 1805. Stojí v dominantní poloze na kopci nad městem.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-chlum-u-trebone

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně gotický kostel nahradil na přelomu 15. a 16. století starší svatyni. Upravován renesančně, barokně (z té doby většina vnitřního zařízení) a v 19. století. Součástí areálu je zděná hranolová zvonice.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-stare-mesto-pod-landstejnem

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Raně gotický kostel, poprvé připomínaný roku 1350. Po roce 1500 zaklenut presbytář, oprava po třicetileté válce, z té doby většina vnitřního zařízení.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-dobronice-u-bechyne

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Velký pozdně gotický kostel z přelomu 15. a 16. století dominuje městu Trhové Sviny, kterému jako opevněný areál poskytoval ve své době i ochranu.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-trhove-sviny

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrcholně gotický kostel byl v Bavorově postaven v 60.–80. letech 14. století na místě starší svatyně. Roku 1604 přistavěna velká věž, po požáru 1649 nově zaklenut (1652–54). Podle plánů J. Mockera regotizován v letech 1905–08, roku 2007 provedena velká oprava.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-bavorov

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje

Gotická část kostela ve Starém Hobzí pochází 13. století, postupně rozšiřována ve dvou následujících stoletích. Po roce 1630 přistavěna nová loď, klasicistně upravená roku 1832.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-a-sv-ondreje

kostel Narození Panny Marie

Kostel postavený v I. polovině 15. století na místě starší svatyně (mistr Jaklík a jeho syn Václav) byl po částečném zřícení renesančně obnoven 1584–85 (V. Vogarelli). Současná podoba výsledkem regotizace, provedené 1894–97 podle Mockerova projektu Rudolfem Štěchem.
#kostel-narozeni-panny-marie-vodnany

kostel Narození Panny Marie

Kostel vznikl přístavbou k pův. kapli nad údajně zázračně léčivou studánkou z r. 1542. R. 1717 byla přistavěna loď kostela, r. 1718 byla přestavěna věž (r. 1722 zvýšena). R. 1861 byl kostel přestavěn. V interiéru je mj. barokní kazatelna ze 17. stol. s pozdně gotickou sochou P. Marie s Ježíškem.
#kostel-narozeni-panny-marie-pluhuv-zdar

kostel Narození Panny Marie

Původně gotický kostel (připomínán 1360) důkladně přestavěn barokně v letech 1754–58 (J. J. Fortini), poté vybaven jednotným rokokovým vnitřním zařízením. Dominanta obce i širokého okolí, obklopena funkčním hřbitovem, u jehož brány socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Nedávno opraven.
#kostel-narozeni-panny-marie-chroboly

kostel Narození Panny Marie

Raně gotická trojlodní pseudobazilika z 1. pol. 13. stol. Hodnotný portál z roku 1489. Renesanční štíty severní lodi jsou z 16. století. V letech 1741–43 přistavěna barokní kaple svatého Jana Nepomuckého. V roce 1886 byl chrám částečně regotizován.
#kostel-narozeni-panny-marie-pisek

kostel Narození Panny Marie

Raně gotický kostel z doby kolem roku 1300, v 19. století proběhly pseudogotické úpravy, které nejvýrazněji ovlivnily podobu věže. V presbytáři a v prostoru pod věží se dochovaly gotické malby z 2. poloviny 14. století.
#kostel-narozeni-panny-marie-dolni-bukovsko

kostel Narození Panny Marie

Románský kostel z přel. 12/13. stol. cca 1340 goticky přestavěn (závěr s transeptem, malby). V pramenech poprvé 1341. Úpravy v pozdní gotice, renesanci (věž 1616, zvony 1597, 1612), baroku (1635 kaple, 1696 nová okna, 1693 hlavní oltář, 1762 věže a sakristie). 1770 poškozen bleskem, vzápětí opraven.
#kostel-narozeni-panny-marie-kostelec-nad-vltavou

kostel Narození Panny Marie

Jediným pozůstalým historickým objektem městečka Cetviny je kostel, vzniklý před pol. 14. století. Stavba, rozšířená o trojlodí ve II. pol. 15. století a barokně upravená v letech 1735–6 přečkala zánik městečka po zřízení hraničního pásma roku 1956.
#kostel-narozeni-panny-marie-cetviny

kostel Narození sv. Jana Křtitele

Děkanský kostel Narození sv. Jana Křtitele románsko-gotického původu z konce 13. stol., upravován ve 14., 15. a 16. stol., věž přistavěna před r. 1620. Obnoven po požáru z r. 1814. Zachovány zbytky gotických fresek a cyklus barokních maleb. Novogotické zařízení s obrazy Ant. Lhoty z 19. stol.
#kostel-narozeni-sv-jana-krtitele

kostel Narození sv. Jana Křtitele

Pozdně gotický, dále upravovaný kostel v Českém Rudolci nahradil staršího předchůdce. Dvoulodí podle vzoru svatojakubského chrámu v Telči vzniklo kolem roku 1480. Kostel upraven barokně a dále v pol. 19. století.
#kostel-narozeni-sv-jana-krtitele-cesky-rudolec

kostel Navštívení Panny Marie

Farní kostel města Vimperka připomínán za pánů z Janovic roku 1365, část zřejmě starší. Přestavba počátkem 16. stol., úpravy v 18. a 19. stol. V sousedství velká zděná zvonice – městská věž.
#kostel-navstiveni-panny-marie-vimperk

kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní gotický kostel v Kostelním Vydří vznikl ve 14. století. Přestavby v 15. a 17. století, věž z roku 1701. Klenba lodi z roku 1837, oprava po požáru 1889. Od josefinských reforem bez farního statutu.
#kostel-navstiveni-panny-marie-kostelni-vydri

kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní raně gotický farní kostel z okruhu milevského kláštera z l. 1260–70, připomínán v r. 1350, upraven v 17. a 18. stol. Zachován raně gotický presbytář, portál v severní zdi lodi, triumfální oblouk. Vybavení kostela je převážně rokokové.
#kostel-navstiveni-panny-marie-lasovice

kostel Navštívení Panny Marie

Raně barokní kostelík s rodinnou hrobkou nad Vojnicemi byl postaven roku 1687 Václavem Markvartem z Branišovic. Dodnes je majetkem vlastníků místního zámku, proto je velmi omezeně přístupný. Slohově jednotné vnitřní vybavení z konce 17. století.
#kostel-navstiveni-panny-marie-vojnice

kostel Navštívení Panny Marie

Rozměrný empirový kostel na jižní straně náměstí byl postaven v letech 1842–49. Jednolodní stavba, orientovaná k západu, s hranolovou věží za závěrem. Výraz sebevědomí a materiálních možností stašských králováků a světáků, postavený v samém závěru existence jejich výlučného právního postavení.
#kostel-navstiveni-panny-marie-stachy

kostel Nejsvětější Trojice

Barokní poutní areál na úbočí kopce jižně od města. Zbudován počátkem 18. století nad studánkou, jejíž vodě byla připisována zázračná moc, zejména pro léčení očních neduhů.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-trhove-sviny

kostel Nejsvětější Trojice

Kostel gotického původu, snad již z pol. 13. stol. Radikálně přestavěn barokně v první pol. 17. století. V prvé pol. 18. století byla k lodi přistavěna kaple sv. Barbory. Zařízení vesměs od místního sochaře J. Hammera z pol. 18. století.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-cimelice

kostel Nejsvětější Trojice

Na místě románského kostelíka, postaveného před r. 995, vystavěn Anoštem z Pardubic gotický kostel. Barokně byl přestavěn v letech 1670–79 italským stavitelem Pietrem Spinettim. Věž přistavěna r. 1727. Opraven počátkem 21. stol.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-chynov

kostel Nejsvětější Trojice

Pozdně gotický až renesanční hřbitovní kostel z let 1549-76. V r. 1949 hřbitov zrušen a v 70. letech přeměněn na pietní park. Kostel slouží jako koncertní síň. V interiéru pozdně renesanční kazatelna a originály barokních plastik z kamenného mostu.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-pisek

kostel Nejsvětější Trojice

Původně malá dřevěná kaple z r. 1691. Nová volně stojící osmiboká kaple byla postavená podle plánů významného barokního architekta P. I. Bayera v letech 1714-1715. V r. 1788 přestavěna na kostel Nejsvětější Trojice. Zařízení pochází většinou z 1.třetiny 18.století. Přístupný v době bohoslužeb.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-libnic

kostel Nejsvětější Trojice

Původně raně gotický kostel (portál v severní stěně lodi), rozšířený v renesanci a v baroku. Po polovině 19. století byla přistavěna věžička v průčelí a v nynější podobě vystavěna samostatně stojící zvonice.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-bohumilice

kostel Nejsvětější Trojice

Původní gotický kostel Nejsvětější Trojice z roku 1373, zbarokizován v letech 1743–1745. Na hřbitově náhrobek od Fr. Bílka.
#kostel-nejsvetejsi-trojice-malsice

kostel Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní kostel v Hodňově byl postaven pro zpřístupnění božího slova obyvatelům na konci 18. století. Stavba obsahuje řadu detailů z kláštera Zlatá Koruna, včetně helmice věže, přenesené z tamního laického kostela sv. Markéty (viz heslo).
#kostel-nejsvetejsi-trojice-hodnov