Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

klášter augustiniánů s kostelem Navštívení Panny Marie

Klášter augustiniánů zal. r. 1455, postaven do konce 15.st. R. 1564 zrušen, poškozen 30-letou válkou, r. 1658 obnoven a opraven. V 18. st. upravován, definitivně zrušen r. 1785. Dochován kostel, karmelská kaple, rajský dvůr s ambity.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-navstiveni-panny-marie

klášter augustiniánů s kostelem sv. Jiljí

Kanonie augustiniánů založena 25. 5. 1367 u kostela, připomínaného poprvé 1280. Přežila husitské války, dočasně zrušena 1566. Obnova po 1631, požár 1781, zrušení 1786. Kostel dnes opět farní, část kláštera děkanství, ostatní objekty sekularizovány.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-sv-jilji

klášter benediktinů s kostelem Matky Boží

Barokní poutní komplex byl založen kolem r. 1700 a stavěl se téměř 30 let v místě bývalého gotického kostelíka. Součástí je kostel, klášter, kaple. K místu vede křížová cesta.
#klaster-benediktinu-s-kostelem-matky-bozi

klášter bosých augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie

Klášterní kostel, chlouba bývalého konventu bosých augustiniánů, z let 1642 – 1666. Na stavbě se podílel architekt Antonio de Alferi, Ital žijící v Praze. I dnes můžeme obdivovat valutový štít, se sochami sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky.
#klaster-bosych-augustinianu-s-kostelem-narozeni-panny-marie

klášter Božího Milosrdenství s kostelem sv. Petra a Pavla

Konvent servitů v Nových Hradech založený Ferdinandem Buquoyem v roce 1677 při kostele sv. Petra a Pavla. V 50. – 80. letech 20. století kasárna pohraniční stráže. R. 1991 vrácen řádu servitů, po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.
#klaster-servitu-s-kostelem-sv-petra-a-pavla

klášter cisterciáků s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Cisterciácký klášter královského založení (1263) uprostřed statků Vítkovců. Několikrát poškozen (1278 Vítkovci, 1420 husité), barokně obnoven po třicetileté válce. Zrušen 1785, do poč. 20. stol. utilitární využití, poté zdlouhavá obnova.
#klaster-cisterciaku-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie-dobcice-1698

klášter cisterciáků s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Gotický klášter založen Rožmberky v roce 1259. Poté osídlen cisterciáckými mnichy, kteří byli před 60-ti lety z kláštera vyhnáni. O deset let později se mohli opět vrátit. Dodnes se klášter dochoval ve velmi dobrém stavu.
#klaster-cisterciaku-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie-dobcice

klášter dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie

Dominikánský klášter s kostelem Obětování P. Marie byl r.1265 založen Přemyslem Otakarem II. Kostel je bazilikálním trojlodím,s táhlým pětibokým presbytářem se sakristií na jihu, severní strana příčné lodi s barokní předsíní, po severní straně barokní kaple. K jižní straně přiléhá klášter s ambitem.
#klaster-dominikanu-s-kostelem-obetovani-panny-marie

klášter dominikánů s kostelem Povýšení sv. Kříže

Dominikánský klášter byl v těchto místech od 13. století. V roce 1419 byl klášter vypleněn, poté sloužil jako solnice. Obnoven byl v 17. století. V roce 1780 byl klášter zrušen a budova byla upravena pro soud a věznici.
#klaster-dominikanu-s-kostelem-povyseni-sv-krize

klášter františkánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Klášter založen jako minoritský ve 13. stol., zničen husity. Jako františkánský obnoven 1491, na přelomu 15. a 16. století vystavěn s podporou bechyňské vrchnosti v náročné pozdní gotice. Obnova a přístavby v 17. a 18. stol. Zrušen 1950, řádu vrácen 1990.
#klaster-frantiskanu-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie

klášter františkánů s kostelem sv. Kateřiny

Pozdně gotický klášter na severním konci někdejšího Nového města, po roce 1534 rozšířen o tzv. Klášteříček. Barokně upravován.
#klaster-frantiskanu-s-kostelem-sv-kateriny

klášter františkánů/karmelitek s kostelem sv. Antonína Paduánského

Františkánský klášter byl postaven nadáním dačického primátora Matyáše Jiřího Kapety v letech 1660–72. Zrušen 1950, poté městské museum. Řádu navrácen po roce 1990, od roku 1997 slouží bosým karmelitánkám. V nedávných letech celková obnova.
#klaster-frantiskanu/karmelitek-s-kostelem-sv-antonina-paduanskeho

klášter kapucínů s kostelem sv. Anny

Klášter kapucínů s kostelem dala vybudovat v l. 1615-21, císařovna Anna Tyrolská. R. 1786 za reforem Josefa II. zrušen, v l. 1788-1950 sloužil vzdělávání kněží. V l. 1843-44 klasicistně přestavěn. R. 1986 v kostele zřízena koncertní síň O. Jeremiáše. Budovy býv. kláštera užívá Jihočeská univerzita.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-sv-anny

klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Karmelské

Klášter vznikl postupným rozšiřováním areálu kolem kaple, postavené po roce 1735 na náklady Matěje Jindřicha Butze z Rolsbergu. Karmelitáni zde působili od roku 1908. Obnoven po roce 1990, kdy byl důkladně rekonstruován.
#klaster-karmelitanu-s-kostelem-panny-marie-karmelske

klášter křižovníků s červenou hvězdou (minoritů a klarisek) s kostelem Božího těla

Dvojklášter žebravých řádů byl roku 1350 založen mimo jiné pro oslabení vlivu valdenských, jichž tehdy žilo v okolí Krumlova mnoho. Fungoval 600 let, poté bez využití zchátral. V posledních letech ho postupně opravuje řád křižovníků.
#klaster-krizovniku-s-cervenou-hvezdou-(minoritu-a-klarisek)-s-kostelem-boziho-tela

klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele

Klášter minoritů v severovýchodním cípu historického města s dochovanou gotickou architekturou klášterního kostela, rajského dvora a kapitulní síně. Dnes jedno ze sídel Muzea Jindřichohradecka.
#klaster-minoritu-s-kostelem-sv-jana-krtitele

klášter pavlánů s kostelem Nejsvětější Trojice

Kostel postavený v l. 1668-1682 podle D. Orsiho. Postavili jej mniši vyslaní Sv. Františkem z Pauly. Z let 1674-5 pochází barokní štukatury. Historickou památkou je dřevořezba Strom života z jednoho kusu dřeva z r. 1720.
#klaster-pavlanu-s-kostelem-nejsvetejsi-trojice

klášter pavlánů s kostelem sv. Filipa a Jakuba

Pozdně gotický klášter v Přední Výtoni na místě původních pousteven a starší kaple, které jsou doloženy roku 1384. Jeho nedlouhá existence skončila v 50. letech 16. století, poté fara, spravovaná z Vyššího Brodu. Po roce 1945 klášter zabrala armáda.
#klaster-pavlanu-s-kostelem-sv-filipa-a-jakuba

klášter pavlánů s kostelem sv. Ondřeje

Zřícenina pavlánského kláštera v Kuklově (Kugelweitu či Kuklvejtu), založeného 5. 4. 1495 a zaniklého po polovině 16. století. Objekty kláštera dnes prorůstá zástavba vsi.
#klaster-pavlanu-s-kostelem-sv-ondreje

klášter petrinů s kostelem Panny Marie Růžencové

Klášter postavený v letech 1888–1900 na tehdejším předměstí Českých Budějovic Kongregací bratří Nejsvětější Svátosti, zvanou podle svého zakladatele V. K. Petra petriny. Původní továrna na lišty byla postupně přestavěna, přičemž se zejména v interieru kostela uplatnil beuronský sloh.
#klaster-petrinu-s-kostelem-panny-marie-ruzencove

klášter premonstrátů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

#klaster-premonstratu-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie

klášterní hostinec, mlýn a sýpka

Hospodářské budovy bývalého kláštera se po jeho zrušení staly součástí přilehlé obce, jejíž zástavba pronikla do dříve uzavřeného areálu. Mlýn a bývalý hostinec (hospic) mají gotické kořeny, sýpka pochází pravděpodobně celá z období baroka.
#technicka-pamatka-klasterni-hostinec-mlyn-a-sypka

Kleť

Kamenná věž postavená z iniciativy knížete Josefa Schwarzenberga roku 1825 jako triangulační a rozhledový bod. Novogotická stavba bývá označována za nejstarší rozhlednu v Čechách.
#rozhledna-klet

Klokočín

Nově zrekonstruovaná tvrz je v soukromých rukou, po změně majitele ale již není přístupná. Tvrz je doložena již v r 1401. Ve tvrzi byla galerie.
#tvrz-klokocin

Klokoty

Místo nad údolím Lužnice pokládané za možné místo tvrze pánů z Klokot. Tvrz vznikla počátkem 13. století, zanikla za husitských válek. Stojí zde kamenný kříž, místu se říká Kalvárie.
#tvrz-klokoty

Klostermannova rozhledna

Kamenná rozhledna z r. 1938 v nadm. výšce 1066 m.n.m. Otcem myšlenky byl spisovatel K. Klostermann. Za války sloužila jako protiletecká pozorovatelna. Po r. 2001 byla navýšena - vyhlídka 30 m nad zemí.
#rozhledna-klostermannova-rozhledna

Kluk

Vrchol Kluk nad obcí Křemže s výškou 740,6 m n. m. Výrazná úvodní dominanta Haberského pohoří Blanenského lesa. Zalesněná oblast s dalekým výhledem ze skal na vrcholu.
#-kluk

Knížecí stolec

Dřevěná rozhledna (6 m, 1 236 m n. m.) byla postavena r. 2012 na místě starší rozhledny z r. 1938 (zanikla). Současně byla vojenským prostorem Boletice, který byl dlouho veřejnosti nepřístupný, vybudována modrá turistická stezka (16 km), která vede k rozhledně. Za pěkného počasí jsou vidět Alpy.

Kohoutí kříž

Kříž s nástroji Kristova umučení a kohoutem jako symbolem Vzkříšení převezl do Úbislavi z Bavorska zdejší rolník a povozník František Štoural. Opravován 1960, 1988 a 2000.
#kohouti-kriz

Koloděje nad Lužnicí

František Karel Vratislav z Mitrovic dal r. 1714 púvodní tvrz přestavět na barokní zámek a byla přistavěna kaple sv. Anny. Ve vlastnictví Vratislavů z Mitrovic byl zámek až do r. 1945.
#zamek-kolodeje-nad-luznici