Graficke pismenko Podnikatel Eduard Viereck skoupil v 70. letech 19. století několik selských usedlostí ve Vikýřovicích a vytvořil z nich tzv. rustikální ("selský") velkostatek s hospodářským dvorcem. V roce 1882 si v areálu dvorce nechal vybudovat ve stylu novorenesančních zámeckých staveb svoje reprezentativní sídlo, jež se již od té doby nazývá Zámeček. Ač se Eduard Viereck snažil o získání šlechtického titulu, ten mu nikdy udělen nebyl. Tudíž neměl ani žádná politická práva. Název Zámeček se ale i tak používal nadále. V roce 1904 jej koupili manželé Chowanetzovi, později patřil cukrovarnickým společnostem a v roce 1920 Marii Strohschneiderové. Jako německý majetek byl v roce 1945 konfiskován. Od roku 1953 až dodnes je v něm umístěna mateřská školka.

 
Graficke pismenko Je to jednopatrová budova, jejíž vstupní průčelí je zvýrazněno představěným rizalitem. Jihozápadní nároží je opatřeno polygonální věží. V severním traktu se nachází hranolová čtyřpatrová věž tvořící dominantu stavby. Východní trakt je členěn zasklenou prostorou - bývalou zimní zahradou.

Text: historie
13.2. 2021 - Dohňanský Dušan - zdroj : F. Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska