Švamberk

panský dům

Graficke pismenko Ve středověku zde stávala menší vesnice Stoječín, která zanikla za poděbradských válek. Pozemky pusté osady náležely k třeboňskému panství. Jan Jiří ze Švamberka zde založil „nový dvůr v Stoječíně“, který se od počátku nazýval Švamberkem. Práce započaly počátkem r. 1613 a k úplnému dokončení došlo během r. 1615. Stavbu provedl italský stavitel Hans Giler (Gillart) a tesař Michal Pryl z Třeboně. Podle zachované smlouvy tvořil dvůr čtverec o stranách přibližně 76 m. Vstupní západní křídlo tvořila patrová budova s průjezdem, nad nímž byl v průčelí pozlacený štít se švamberským znakem. V patře se nacházelo několik malovaných pokojů a komor, jež měly sloužit příležitostným pobytům vrchnosti. Výmalba byla svěřena třeboňskému malíři Tomášovi, který měl mimo jiné zobrazit v pokojích prvního patra erby Jana Jiřího a jeho manželky, na průčelí pak sluneční hodiny a na věžičku hodinový ciferník. Hodiny byly opatřeny cimbálem, který odlil budějovický zvonař Valentin Arnold.

 
Graficke pismenko Zakladatelské dílo Jana Jiřího vzalo velmi brzy za své, neboť na počátku třicetileté války byl dvůr vypálen. Nejpozději r. 1658 byl opět obýván a v r. 1689 za Jana Adolfa ze Schwarzenbergu přestavěn. Úloha dvora zůstala pouze hospodářská. Následovaly pak další úpravy.
 
Graficke pismenko Za první pozemkové reformy byl dvůr Schwarzenbergům zabaven a v r. 1924 jej získal Dr. Karel Holý. Podle kroniky obce Ševětín byl v r. 1937 majitelem již jeho zeť Hugo Frank. Po r. 1948 byl dvůr znárodněn. R. 1993 se vrátil do rukou potomků Dr. Holého (Franků), kteří zahájili jeho rekonstrukci. Majitelé zde obnovili zahradnickou a pěstitelskou činnost. V bývalém ovčíně se usídlila jezdecká škola. Z původních stájí přímo v budově byla zřízena restaurace. V přilehlých budovách byla zřízena prodejna a v domcích bydleli zaměstnanci. Za hlavní budovou byly zřízeny skleníky a na přilehlých pozemcích byla vybudována školka na okrasné dřeviny a zahradnictví. Veškerá činnost byla cca po pěti letech ukončena a pozemky prodány. Poté byly v majetku firmy Carridi s.r.o. a postupně nadále mění majitele.
 
Graficke pismenko Nyní je v majetku nepřehledné společnosti, název ani neuvádím, protože na její adrese jí nikdo nezná, telefon nefunguje atd.
 
Graficke pismenko Přestože nikdo nic neví (starostka Ševětína pouze to, že je vydán demoliční výměr a má zde vyrůst průmyslová zóna), je jasné, že osud panského dvora Švamberk je zpečetěn a čeká ho likvidace - ps.červenec 2018). Štěstí, že naši předci už toto dílo zkázy neuvidí.

Text: historie
18.10. 2014 - Kronika obce Ševětín. Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní spolek v Č.Budějovicích, 2011; Jaroslav Špiroch