stará radnice

Tunklův dvorec

Graficke pismenko Původní radniční budova je jednopatrová nárožní stavba s původně pětiokým průčelím dnes upraveným na tříosé. Z valbové střechy nad původní střední osou vystupuje dvoupatrová hranolová věž rámovaná lisenami s hodinami v horní části, střecha věže je cibulovitá s lucernou zakončenou další cibulí se špicí a makovicí. Renesanční přízemí je zaklenuto valenými klenbami s výsečemi, patro je plochostropé. Pod přední částí budovy je zachován gotický sklep.

Text: popis
21.10. 2012 - Zany, podle Zdeněk Fišera: Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, 2. díl, Libri, Praha 2010