Graficke pismenko Palác Staré radnice vykazuje prvky přechodu z baroka do rokoka s novějšími klasicistními prvky. Je to mohutná dvoupatrová budova s reliéfně řešeným štítem. Na něm je čtveřice imitací korintských sloupů se zdobnými hlavicemi, které „podpírají“ tympanon (s patetickým nápisem asi ze sklonku 19. století: „Miluj vlast, v ní bratry své, cti vždy právo občanské.“) a s jemnou balustrádou a třemi dekorativními vázami. Objekt najdete vedle kostela u silnice na Kroměříž na okraji Palackého náměstí.

Text: popis
23.12. 2007 - Milan Náplava