Graficke pismenko Nejstarší zmínka pochází z roku 1293, kdy tu pravděpodobně bývalo drobné šlechtické sídlo. V r. 1541 od budějovického měšťana Vincence Hungera koupil Sedlo Ctibor Dráchovský z Dráchova, jemuž patřily sousední Komařice. Po Dráchovském připadl tento majetek Kořenským z Terešova a pravděpodobně v sedmdesátých letech 16. století si Vilém Kořenský postavil přímo v Sedle renesanční tvrz s dvorem a pivovarem. Pobýval zde i jeho bratr Ctibor, avšak po roce 1591 zůstalo toto sídlo nevyužito a chátralo. Roku 1623, kdy se dělilo rodové dědictví Kořenských, připadla vesnice Sedlo Karlu Markvartu Kořenskému z Terešova. Po jeho smrti byl statek císařským prokurátorem zabaven a v roce 1629 prodán Janu Řepickému ze Sudoměře. Dědičkou se stala jeho dcera Judita Řísnická z Řísnice, ta se potýkala s dluhy, zboží bylo zabaveno a prodáno v roce 1647. Již od počátku 17. století tvrz nesloužila jako trvalé sídlo šlechtickým majitelům a spolu s ní zanikl i pivovar.

 
Graficke pismenko Zadlužený statek koupil v roce 1675 vyšebrodský klášter a připojil ho ke svému rozsáhlému panství. Ten ho přeměnil pozdějšími přestavbami, prováděnými zejména v 19. století na panský dvůr. Sedlo pak bylo až do poloviny 19. století spravováno z Komařic. Sedelský dvůr patřil cisterciákům až do první pozemkové reformy, kdy jej v roce 1922 koupil Josef Pártl.

Text: historie
3.3. 2021 - Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka,Hist.-vlast.spolek Č.B.,Daniel Kovář,2011; Jaroslav Špiroch.