radnice

Ząbkowice Śląskie

Graficke pismenko Doba vzniku města Ząbkowice Śląskie (německy Frankenstein, česky Frankenštejn) není známa. Nejstarší zmínkou je listina z 10. ledna 1287 zmiňující civitas Frankenstein.

 
Graficke pismenko První zmínka o radnici pochází z 1. září 1345. V roce 1351 se město, v českých textech nazývané Frankenštejn, stalo součástí české koruny. V roce 1428 byla původní radnice zničena husity. Následně byla obnovena, ale zanedlouho došlo opět k jejímu zničení. V roce 1532 radnici zničil požár, ale již v letech 1533–1534 byla vybudována nová renesanční radnice. Během třicetileté války byla budova vypálena a v roce 1661 již stála nová radnice. Roku 1742 připadlo město Prusku. V letech 1718 a 1799 byla radniční budova opravována barokně a v letech 1827–1828 klasicistně. Dne 24. dubna 1858 zasáhl Frankenštejn velký požár, při němž vyhořela i radnice. V letech 1862–1864 byla podle návrhu Alexise Langera z Vratislavi vybudována na stejném místě současná novogotická radnice s 72 metrů vysokou věží. Po druhé světové válce se Frankenštejn stal součástí Polska. Německé obyvatelstvo bylo vysídleno a město získalo svůj současný název. V letech 1975–1976 a 1992–1996 proběhly rekonstrukce radnice, která je od roku 1981 kulturní památkou. V současné době je radnice sídlem několika institucí, včetně matričního úřadu a knihovny.

Text: historie
2.3. 2021 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.zabkowiceslaskie.pl/, https://pl.wikipedia.org/ a další