Graficke pismenko Vznik Slavkova lze spojovat s kolonizací tohoto území řádem německých rytířů. Těm původně zeměpanské území koncem 90. let 12. století přidělil markrabě Vladislav Jindřich. První známá písemná zmínka o vsi Novosedlice (původně ves, z níž se město Slavkov u Brna později vyvinulo) pochází z roku 1237, kdy se v listině vydané králem Václavem I. připomíná mezi řádovými statky. Řád německých rytířů měl ve vsi i komendu (sídlo rytířského řádu, které v sobě spojuje části běžné pro klášter, ale přitom má charakter hradu či tvrze), jejíž zbytky lze ještě dnes najít v podzemních prostorách slavkovského zámku.

 
Graficke pismenko V roce 1416 byla ves povýšena králem Václavem IV. na město. To bylo obehnáno hradebním systémem se čtyřmi branami. Původní centrum města pravděpodobně leželo v místech zámeckého areálu. Ten se nachází na umělém pahorku, který byl postupně navršen nad původním městským centrem, komendou a kostelem sv. Jakuba Většího, při budování velkolepé dominanty, slavkovského zámku. Renesanční radnice vznikla v roce 1592 za purkmistrů Alexandra Bradavičky a Petra Pekaře přestavbou starší gotické budovy. Dodnes tuto skutečnost připomíná nápis nad vstupním portálem. K radnici se později připojil rovněž renesanční dům, který s ní sousedil ze strany dnešní Husovy ulice. Dodnes se zachoval jeho vstupní portál s datací 1581. Později byla radnice stavebně upravována v 70. letech 19. století a poté ve 20. století. V radniční budově napravo od vchodu bývala městská strážnice a vlevo výčep. V prvním poschodí byla umístěna městská šatlava, jejíž zamřížovaná okénka jsou dodnes viditelná v boční ulici. V poschodí také zasedalo zastupitelstvo, byla zde obecní pokladna a archiv. V období 1. republiky zde byla otevřena menší expozice městského muzea. Dnes se v budově nachází městský úřad, který částečně sídlí i ve vedlejší a protější budově.

Text: historie
22.11. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.slavkov.cz a další.