Graficke pismenko Poličská radnice po barokní přestavbě je monumentální dvoupatrová budova palácového typu s mansardovou střechou a věží. Fasády jsou v přízemí členěny pásovou rustikou, přes obě horní patra běží pilastry s kompozitními hlavicemi, na všech čtyřech stranách jsou nízké trojúhelníkové štíty. Nad okny přízemí a druhého patra jsou reliéfní štukové mušle, nad okny prvého patra pak zvlněné nadokenní římsy. Vchod do radnice je na východní straně a nad ním je vysunut malý balkónek. Střed budovy zabírá věž, barokně upravený pozůstatek staré gotické radnice. V severozápadním rohu budovy je zachovaná radniční kaple s původní výzdobou z roku 1751, zasvěcená sv. Františku Xaverskému, která prostupuje prvé a druhé patro Původní barokní cibulovitá báň věže, která byla zničená požárem v roce 1845, byla roku 1916 upravena. Tehdy byl nainstalován i nový hodinový stroj.

Text: popis
10.5. 2007 - Pavel Vítek