radnice

Jeseník

Graficke pismenko Jesenická radnice uprostřed Masarykova náměstí je tvořena volně stojící jednopatrovou budovou trojtraktové dispozice na obdélném půdorysu, s přízemní síni. Ze hřebenu stanové střechy, která objekt kryje, vystupuje štíhlá polygální hodinová věž zakončená cibulovitou bání s lucernou.

 
Graficke pismenko Přízemí budovy je členěno pásovou rustikou, patro nad kordónovou římsou zdobí lizénové rámy. Ve vlysu pod korunní římsou vpadlé zrcadlové rámy. Dvoukřídlá okna jsou pravidelně uspořádána do 6 (na delších stranách) a 5 (na kratších stranách) okenních os. V severní a jižní fasádě (kratší strany budovy) prolomen půlkruhově zaklenutý vstup, provázený postraními pilastry s kompozitními hlavicemi nesoucími kladí s rozeklaným trojúhelníkovým frontonem. Nad jižním vstupem je v tympanonu umístěn erb města Jeseník, doprovázený letopočtem 1710: v kartuši umístěný štít se znamením orlice, která nese na hrudi perisonium s křížem (slezská orlice). Pod orlicí zobrazen medvěd, jenž je po stranách doprovázen zmíněným letopočtem 1710. V přízemí objektu dochovány valené klenby s výsečemi, schodiště je sklenuté valenou klenbou, v mezipatře dochovány křížové klenby.

Text: popis
7.2. 2007 - Jan P. Štěpánek podle Seznam nemovitých a kulturních památek okresu Jeseník, Olomouc 2001