radnice

Biecz

popis

Graficke pismenko Obdélná budova radnice je podsklepená jednopatrová stavba se severovýchodním nárožím zesíleným opěrným pilířem. Jak vypadala před klasicistní přestavbou lze jen odhadovat podle dochovaných vyobrazené a zbytků článků odkrytých především v západní fasádě. Podle nich snad byl vstup původně právě zde, přízemí pak bylo osvětleno nevelkými čtverhrannými okénky. Není vyloučeno, že byla budova v interiéru přepatrována, poloha zbytku zmíněného okénka a lomeného portálu naznačují, že původně mohla být podlaha přízemí o něco vyšší. Podle vyobrazení z počátku 17. století měla budova plochou střechou s atikou.

 
Graficke pismenko K severozápadnímu nároží budovy je přistavěna vysoká věž s ochozem. Zda je současná s budovou radnice či je až dílem mladšího rozšíření nevíme, obsahuje však četné renesanční prvky a do dnešního dne nese fasády zdobené psaníčkovým sgrafitem. Věž je ve spodních podlažích čtverhranná, od čtvrtého patra pak osmihranná, zakončená ochozem a barokní cibulí. Do západní fasády jsou zasazeny erbovní desky zdejších hejtmanů, ve východní jsou hodny s dnes neobvyklým 24-hodinovým ciferníkem.

Text: historie
10.12. 2005 - Zany