Graficke pismenko Při okrajích českobudějovického katastru vzniklo ve středověku několik dvorů, které měly převážně hospodářskou funkci. Mezi výjimky patří dnešní Pillmannův dvůr, který býval po barokní přestavbě někdy nazýván zámečkem.

 
Graficke pismenko Nejstarším doloženým držitelem byl již r. 1396 měšťan Šrámek. Po několika dalších majitelích koupil dvůr za 2000 kop míšeňských v r. 1591 císařský solní úředník Ehrenpreis. S největší pravděpodobností právě on provedl přestavbu obytné části na renesanční sídlo, srovnatelné s menšími venkovskými rezidencemi šlechtických rodů. Z dalších význačných majitelů byl městský písař a pozdější radní Daniel Arnošt Alexius, který zhodnotil dvorské budovy přestavbami, opravami a přikoupil některé pozemky. Dalším významným majitelem se stal vysoký důstojník polního dělostřelectva Franz Anton von Maurer, který jej užíval jako své sídlo. Pravděpodobně v polovině 70. let 18. století dal provést celkovou barokní přestavbu, v jejímž rámci vznikla také domácí kaple, vysvěcená 31.7. 1777. Na mapě z poč. osmdesátých let je nově přestavěný objekt označen jako letohrádek ("Lust-Schloss") a Schallerova Topografie hovoří o zámečku.
 
Graficke pismenko Od jeho dcery zděděnou nemovitost koupil budějovický kriminální rada Andreas Schmidt, jímž začíná souvislá řada měšťanských držitelů. V letech 1885-1905 patřil objekt Josefu Pillmannovi, po němž získal dodnes své užívané označení. Od Pillmannových potomků zakoupili dvůr v r. 1919 Florian a Ida Charvátovi, v r. 1949 na něj byla uvalena národní správa, od padesátých do devadesátých let 20.stol. tady sídlila veterinární nemocnice. Dnes je objekt v soukromém majetku a sídlí zde několik firem.

Text: historie
2.7. 2014 - Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní spolek v Č.Budějovicích, 2011, Jaroslav Špiroch