Graficke pismenko Výrazná jednopatrová protáhlá barokní budova s mansardovou střechou byla postavena na konci 18. století v sousedství hospodářského zázemí kounického zámku. Byla v majetku místní vrchnosti a sloužila zejména jako zájezdní hostinec. Patřil k ní rozsáhlý dvůr s zázemím pro formany a dvěma bránami. Z nich se zachovala jen východní, která je však dnes součástí sousednímu domu č. p. 328. Průčelí do ulice si zachovalo barokní podobu s reliéfy v nadokenních rámech. Interiér utrpěl nevhodnými úpravami ve 2. polovině 20. století. V budově dnes sídlí Ústav archeologické památkové péče Středních Čech (UAPP SČ).

Text: popis
10.10. 2020 - Milan Caha (zdroj:www.cestyapamatky.cz)