Palácová vila Hanse Weinmanna v bývalé Stromovce v Ústí nad Labem

Graficke pismenko Druhá generace podnikatelské rodiny Weinmannů presentovaná Hansem Weinmannem si na přelomu 20. a 30. let 20. století za své sídlo zvolila jihozápadní stranu ústecké Stromovky (dnes ulice Winstona Churchilla). Podél této ulice od přelomu 19. a 20. století vznikaly palácová sídla nejvýznamnějších ústeckých podnikatelů.

 
Graficke pismenko Vilu Hanse Weinmanna projektoval ústecký architekt Paul Brockardt v obtížně definovaném representativním slohu. Po odchodu rodiny z republiky, vynuceném oprávněnými obavami z rasové persekuce, a následném záboru pohraničí Německem využívala objekt nacistická správa. Po roce 1945 sloužila potřebám KSČ (naposledy krajská politická škola), od roku 1990 ji spravuje zdejší vědecká knihovna.

Text: historie
26.7. 2008 - Ivan Grisa, dle informačního letáčku, vydaného k EHD 2009