Graficke pismenko Muzeum Vysočiny v Jihlavě dnes sídlí ve třech objektech na Masarykově náměstí – vedení sídlí v domě č. 55, sbírky jsou pak umístěny ve dvou sousedících, původně středověkých, domech č. 57 a 58 propojených při přestavbě pro muzejní účely v 50. letech 20. století (dnes společné čp. 1318). Všechny domy prošly zásadní renesanční přestavbou, upravovány byly v baroku i v době klasicistní. V domě č. 57 se zachovala renesanční klenba v přízemí, nástěnné malby z poloviny 17. století, síň soukenického cechu s táflováním a záklopovým stropem. Dům č. 58 si zachovala část vstupního portálu z druhé poloviny 16. století, arkádové ochozy a monumentální vysoká síň, zaklenutá lunetami zdobenými nástropními malbami. V prostorách obou domů najdeme řadu drobnějších portálků a dalších zajímavých stavebních prvků. Na nádvoří muzea je malé lapidárium.

Text: historie
16.7. 2011 - © Milan Caha (zdroj: Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska (J-N), Academia Praha 1999)