Koldům

Graficke pismenko Rozvoj chemické výroby a hornictví po 2. světové válce na Mostecku přinesl nové požadavky na bytovou výstavbu. V roce 1947 přišli architekti V. Hilský a E. Linhart inspirováni dílem Le Corbusiera, s konceptem komplexního bydlení, kdy vlastní byty měly sloužit k odpočinku, ostatní činnosti (stravování, zaopatřování dětí, sportovní vyžití) měly být konány společně v prostorách centrální části. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Text: historie
14.4. 2012 - Tomáš Hák, dle webu Historie Litvínovska http://litvinov.sator.eu/, a města Litvínov www.mulitvinov.cz.