hájenka na Březníku

Březník; Pürstling

Graficke pismenko Nejstarší budova na Březníku sloužila jako dřevěná lesovna, byla postavena roku 1804 po založení polesí Březník a stejnojmenné osady. Myslivnu, jak ji známe dnes, postavili roku 1856. Tzv. Schwarzenberská myslivna byla obydlena až do r. 1951. Za první republiky poskytovala ubytování (13 lůžek) a kuchyni. V poválečné době, kdy byla na Březníku umístěna jednotka Pohraniční stráže, byly v budově stáje a seníky, a to až do roku 1969. V průběhu 70. let pokračovalo postupné chátrání a demolice. Myslivna unikla skáze patrně jen proto, že odvoz sutin z tohoto místa by byl složitý a nákladný. V letech 1998 až 2002 proběhla potřebná rekonstrukce a 24. 5. 2002 byla myslivna otevřena veřejnosti jako informační středisko Národního Parku Šumava. O rok později byla v horním patře otevřena expozice připomínající spisovatele Karla Klostermanna, spojeného s tímto místem románem Ze světa lesních samot.

Text: historie
12.10. 2009 - MarcoRave