Geschaderův dům

Dům evropského setkávání, Terschův dům

Graficke pismenko Terschův dům, později Geschaderův dům, dnes Dům evropského setkávání - dům čp. 233 stojí na Kladské ulici č. 1. Původně zřejmě patřil k sousednímu dominikánskému klášteru (západní obvodovou zeď částečně tvoří bývalá hradba klášterního areálu z 1. poloviny 16. stol. V 16. století se dům dostal do soukromého vlastnictví různých šumperských měšťanů, často významných osob. Známým se stal Heinrich Peschke, který byl (společně se svou ženou Marií) nejstatečnější obětí nechvalně známých čarodějnických procesů v 2. polovině 17. století.

 
Graficke pismenko Pozdně barokní podobu získal dům po roce 1780, kdy dům koupila rytířská rodina Terschů, která dokončila stavební úpravy, započaté již předchozím majitelem Johannem Heinrichem. Dvorní arkády dal vybudovat rytíř Franz Tersch při celkové přestavbě domu ve 40. - 50. letech 19. století (K. Kuča). Ze stejného období pochází i portál do radniční ulice. Posledním majitelem domu byl obchodník Alois Geschader, po kterém je dům také nazýván.
 
Graficke pismenko Roku 1901 se majitelem domu stalo město. Za 1. světové války zde sídlil Úřad pro válečné hospodářství, později byly do domu umístěny muzejní sbírky, které byly předtím provizorně uloženy v sousedním klášteře. Roku 1921 byl dům městem předán k dispozici městskému muzeu - dne 2. 7. 1921 zde bylo slavnostně otevřeno Městské muzeum. Na konci 2. sv. války, roku 1945 byla granátem poškozena střecha budovy, která byla ale ještě téhož roku opravena. Roku 1946 bylo dokončeno nové uspořádání muzejních sbírek. Muzeum bylo v budově až do r. 1960, kdy bylo přemístěno jinam. Roku 1958 byl dům zapsán mezi chráněné nemovité památky ČR. Nato - poté, co prošel rekonstrukcí - byl využíván Okresním archivem až do r. 1984, kdy Okresní archiv získal novou budovu. Od roku 1989 byl dům prázdný a byl nabízen k využití různým organizacím s podmínkou provedení nutných oprav. Dne 24. 5. 1991 byl zchátralý dům předán městu. Bylo rozhodnuto o tom, že památka se stane "Domem evropského setkávání" - sídlem Společnosti německo-českého setkávání, střediskem německé menšiny a místem setkávání německých a českých obyvatel Severní Moravy.
 
Graficke pismenko Projekt byl předložen r. 1993, rekonstrukce byla provedena v l. 1994-1995. Na rekonstrukci domu se podílelo Ministerstvo vnitra Německé spolkové republiky (6,6 miliónů Kč), Ministerstvo kultury ČR (2,5 miliony Kč) a město Šumperk (6,4 miliony Kč), půl miliónu tvořily dary jednotlivých dárců. Mj. bylo provedeno restaurování zbytků klasicistní malby. V domě jsou zasedací prostory, přednáškový sál a kanceláře, roku 2010 byla ve sklepních prostorách otevřena stálá expozice Čarodějnické procesy.

Text: historie
30.10. 2013 - E.H. podle http://www.sumperk.cz; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Kuča, Libri 2008