Geschaderův dům

Dům evropského setkávání, Terschův dům