Graficke pismenko Původní dvůr ve Vondrově byl postaven v r. 1550 Ondřejem Ugnadem ze Suneku (tzv. Ondřejův dvůr), aby zvýšil výnos svého hlubockého panství.

 
Graficke pismenko Za Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu byl v l. 1895- 98 postaven arch. ing. Janem Sedláčkem (dvorní schwarzenberský stavební rada) zcela nový areál, ležící asi 150m západněji než původní budovy. Vondrov se stal vzorovým panským dvorem s moderním vybavením a prostornými stájemi, které prosluly zejména chovem ušlechtilých jezdeckých i kočárových koní. Tento statek byl díky členité architektuře někdy nazýván "palácem pro dobytek" a jeho stavba stála asi 1 milión korun (nejmodernější v celé Rakousko-uherské monarchii a poté i v Československu).
 
Graficke pismenko Přestavba zámku v Hluboké nad Vltavou dala impuls pro vznik tzv. schwarzenberského slohu při stavbě hospodářských budov. Krumlovské stavební ředitelství zaměstnávalo v pol. 19. stol. čtyři stavební inženýry, jednoho strojního inženýra, adjunkta, kresliče a kancelistu. Mezi jejich úkoly patřila i stavba nebo rekonstrukce panských dvorů, sýpek, pivovarů, patronátních kostelů a dalších účelových staveb, které dodnes dotvářejí obraz jihočeské krajiny. Typickým příkladem je právě stavba dvoru Vondrov, stavba z lomového kamene a režného zdiva, jejíž budovy uzavírají ze čtyř stran obdélníkové nádvoří a která má propracované architektonické detaily a je vsazena citlivě do krajiny. Na vnějším průčelí hlavní budovy je zasazen schwarzenberský znak.
 
Graficke pismenko Ve dvoře stojí tzv. Marradasova boží muka, datovaná r. 1636, jedna ze tří památek svého druhu v hlubockém okolí.
 
Graficke pismenko Dodnes se zde provozuje chov koní.
 
Graficke pismenko V okolí pěkné aleje s hodně starými exempláři dubů.

Text: historie
27.8. 2014 - Jihočeské dominium,Pavel Juřík,nakl.Libri,2008, Českobudějovicko.díl.I,Daniel Kovář,2008,Jaroslav Špiroch