Graficke pismenko Dvůr obdélné dispozice je přístupný průjezdem v patrové budově zámečku na východní straně, z obou stran k němu přiléhají přízemní obytná křídla. delší strany obdélníku tvořily chlévy, kolny a sýpky, jako sýpka bylo původně využíváno i patro zámečku. Protilehlou západní stranu obdélníku tvořila velká stodola, ke které byly směrem do nádvoří původně přistavěny dva drobné přístavky odstraněné v první polovině 19. století.

 
Graficke pismenko Budova zámečku je patrová, při nádvorní straně má v přízemí pětiobloukové arkády. Stejné byly původně i v patře, později však byly zazdívkami změněny v okna nově zřízené úzké chodby. Polovalbovou střechu korunovala věžička se zvoncem. V jižním obytném křídle byla zřízena kaple sv. Jana Nepomuckého.
 
Graficke pismenko Opat S. Hetzer postavil v rohu nádvoří drobný objekt mléčnice datovaný letopočtem v nadpraží hlavního portálu do roku 1753. Naposledy byla stavbička využívána jako kovárna. V roce 1756 přestavěl opat F. Hartmann patro zámečku ze sýpky na obytné prostory, tehdy byly zřejmě zazděny i arkády v patře.

Text: popis
25.11. 2006 - Zany