dům čp. 308

místo nálezu Táborského pokladu

Dům čp. 308 v Táboře

Graficke pismenko Dům na severní straně táborské Svatošovy ulice vznikl po polovině 15. století jako přízemní zděný objekt. Po požáru 1525, při kterém zřejmě zahynul jeho tehdejší majitel Mikuláš Vlaský ze Sionu, byl zvýšen o patro, později několikrát přestavěn. Při rekonstrukci 2001 byl zde objeven tzv. Táborský poklad, zahrnující zejména největší mincovní depot z jagellonské doby v Čechách (celkem téměř 4000 stříbrných mincí o celkové váze kolem 2,5 kg), množství zlomků kachlů z téže doby a inventáře domácnosti městského písaře Václava Churáňka, který dům vlastnil na přelomu 16. a 17. století. Celý poklad je vystaven v bývalé sladovně na táborském hradě (viz heslo).

Text: historie
1.7. 2009 - Ivan Grisa, dle webové stránky města Tábor