dům č. p. 42

Krejsův dům

Josef Krejsa (14. 3. 1896 – 21. 4. 1941)

Graficke pismenko Josef Krejsa se narodil v chudé dělnické rodině. Zájem o výtvarnou tvorbu projevil už na měšťance ve Vlachově Březí, od roku 1910 se učil u netolického malíře dekorací F. Kováře. Podílel se na dekoracích kaple sv. Josefa v Břehově u Českých Budějovic a nového zámku v Libějovicích. Malířské zkušenosti sbíral i na vojenské službě ve Vídni (1914) a v zajateckém táboře v Itálii, odkud se dostal k  tvořícím se českým legiím, pro které zhotovoval propagační materiály.

 
Graficke pismenko Po návratu z války pracoval v malírně pražského Národního divadla a studoval na Akademii výtvarných umění u Maxe Pirnera. Podlomené zdraví ho přimělo k návratu do Husince, kde po něm kromě výzdoby domu čp. 42 zůstala i výmalba hřbitovního kostelíka svatých Cyrila a Metoděje.

Text: historie
2.5. 2011 - Ivan Grisa, dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Krejsa