Graficke pismenko Po zrušení dvojjazyčného kněžského semináře v Kroměříži v roce 1918 museli němečtí seminaristé cestovat za studiem do Německa. Od roku 1919 fungoval v Bruntálu provizorní seminář zřízený Řádem německých rytířů. V roce 1922 arcibiskup Stojan vyhověl žádosti řádu, vydal pastýřský list a velmistr řádu Paul Heider výzvu ke sbírkám na zřízení německého chlapeckého semináře v Bruntálu. Výstavba volně stojícího čtyřpodlažního objektu s vnitřním dvorem podle projektu Adolfa Müllera byla zahájena v roce 1924. Výstavbu vedl ing. Gustav Beyvl z Olomouce za účasti bruntálských firem Grunner a Mildner. Dne 14.8.1926 byla škola slavnostně otevřena a zároveň byla Josefem Schinzlem vysvěcena školní kaple. Během bojů se sudetoněmeckými povstalci v roce 1938 byl seminář československou armádou poškozen a obsazen.

 
Graficke pismenko Od roku 1946 zde bylo Gymnaziální učiliště bratří Nejsvětější Svátosti pod vedením petrinů, které fungovalo do roku 1950, kdy došlo v rámci rušení mužských řádů k jeho zániku. Následně se Petrin stal domovem pro zdravotně postižené, poté Vyšší vojenskou školou důstojníků pěchoty čs. armády a později sloužil jako základní škola s městským osmiletým gymnáziem. Od roku 2002 je budova chráněna jako kulturní památka České republiky. V letech 2013- 2015 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dne 29.1.2015 se konalo slavnostní otevření. Budova slouží jako Centrum vzdělávání a volného času.

Text: historie
23.10. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.mubruntal.cz, https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrin, http://bruntalsky.denik.cz a další