Graficke pismenko Původní budovu špitálu nechal r. 1578 postavit v pozdně gotickém slohu tehdejší majitel světelského panství Burian Trčka z Lípy pro pět chudých obyvatel města. Špitál byl těžce poškozen během nájezdu Švédů za třicetileté války a r. 1645 byl nákladně obnoven. V 19. století budova sloužila také jako škola a obytný dům. Tehdy byla r. 1834 přestavěna péčí nových majitelů panství, starohrabat Salm-Reifferscheidtů. V r. 1881 byla však chátrající budova stržena a nově postavena podle plánů architekta Linsbauera, stavbu vedl stavitel J. Zeman. V této podobě se jako obytný dům dochovala dodnes. Nad vchodem jsou umístěny erby rodů, které se o stavbu zasloužily, Trčků z Lípy a Salm-Reifferscheidtů.

 
Graficke pismenko Vlevo od vchodu je umístěna pamětní deska připomínající, že se zde jako syn učitele narodil patrně nejvýznamnější světelský rodák, hudební skladatel Alois Jelen (1801-1857). Jelen absolvoval gymnaziální studia v Praze, kde se zapojil do vlasteneckého kulturního dění jako hudebník, operní pěvec a přítel Františka Škroupa. Později proslul také jako sbormistr a hudební skladatel, který se věnoval především vokální tvorbě.
 
Graficke pismenko Od r. 1824 pracoval jako guberniální archivář, neboť se stal vynikajícím znalcem starých českých listin. V revolučním roce 1848 byl poslancem říšského sněmu a od r. 1849 pracoval jako archivář ministerstva vnitra ve Vídni. Zemřel náhle v 56 letech během cesty ve Chvalech u Prahy (nyní Horní Počernice, městská část Praha 20). Z jeho zapomenutého hudebního odkazu zůstává v povědomí již jen píseň Zasviť mi ty slunko zlaté, často hraná při pohřbech.

Text: historie
6.7. 2015 - Jiří Špaček (s využitím materiálů Turistického infocentra ve Světlé n. S.)