Graficke pismenko Na začátku údolí, vedoucího do Kamenice, byla v minulosti dřevěná lávka, starý dřevěný kříž a svaté obrázky na stromech. Zachovaly se zbytky ve skále vytesané kapličky, tzv. "Ovčácké", která připomíná mor z r. 1645. Ves Kamenice nechala kapličku postavit r. 1645 a renovovat v letech 1736, 1779 a 1877. V kapličce byla na plechu neumělá scenérie Kamenického dolu. Znázorňovala v popředí pastýře ve starobylém oděvu se žlutými koženými, po kolena krátkými kalhotami, v botách a s taškou přes rameno. Ruce měl zkřížené na holi a v nich držel svůj klobouk. Před ním leželo osm ovcí na kolenou a za nimi ovčácký pes. Vpravo od pastýře stál anděl, pravici vztaženou k pastýři, levicí ukazoval na svatou Trojici, ukazující se nad lesem. Z levé strany se k ovčákovi blížil muž ve starobylém měšťanském oblečení s tmavozelenými, krátkými nohavicemi a třírohým kloboukem.

Text: historie
16.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: citace z informační tabule u kapličky