Nový židovský hřbitov v Rožmberku

Graficke pismenko Příslušníci původní rožmberské židovské obce, rozptýlení po úplné emancipaci Židů v Rakousku roku 1848 do širokého okolí (včetně hornorakouského Lince) zřídili roku 1883 náhradou za starý hřbitov (viz heslo), který nevyhovoval platným hygienickým předpisům, nové pohřebiště. To se užívalo údajně až do roku 1950 (samozřejmě s výjimkou nacistické okupace), poté zůstalo opuštěné. Zachovala se zde řada honosných náhrobků a ohradní zeď, obřadní síň zanikla.

Text: historie
21.5. 2010 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004