Nová synagoga

Graficke pismenko Nová synagoga v Milevsku je dílem pražského architekta Střílka a význačného architekta období českého kubismu O. Tyla. Představuje unikátní kombinaci pseudoempírových a kubistických prvků – sloupové průčelí a schodiště se svým tvaroslovím hlásí k empíru, členění plochy tympanonu ve štítě je kubistické. Synagoga byla postavena v letech 1914–1919, jelikož starší synagoga přestala dostačovat. Je orientována k jihu, jižní stěna je z rituálních důvodů pootočena k jihovýchodu. Stavba si v interiéru uchovala ženskou galerii podepřenou kamennými sloupy a netypicky i pískovcový svatostánek. Židovské bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, za války zde byl sklad sušeného mléka a obalů. Od roku 1950 slouží budova Církvi československé husitské.

Text: historie
5.5. 2009 - Milan Caha (Zdroj: B.Rozkošná, P. Jakubec, Židovské památky Čech, Nakladatelství Era, 2004)