Historie mostu

Graficke pismenko Příhradový dvoupolový most na trati Křimov - Reitzenhain uveden do provozu roku 1875. Trať nepřinášela očekávané výsledky a jako mezinárodní nebyla dostatečně využívána. Proto došlo k omezení technického vybavení - byly zrušeny některé závory a strážní domky. Tento stav trval i v období první republiky. V roce 1924 obstarávaly na této trati veškerý provoz 2 páry smíšených vlaků.

 
Graficke pismenko Trať Křimov - Reitzenhain byla zestátněna spolu s celou sítí Buštěhradské železnice v roce 1923.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 byla vlaková doprava přechodně rozšířena ( v roce 1946 3 páry osobních vlaků v motorové trakci Křimov - Reitzenhain a 1 další pár Křimov - Hora Sv. Šebestiána, ale od 9.května 1948 byla veškerá železniční doprava na trati zastavena.Trať byla jednokolejná, odbočovala ze žst.Křimov v km 23,080. Stavební délka trati byla 13,086 km, z toho 12,791 km na českém území ( státní hranice byla v km 35,871).Nejvyššího bodu dosáhla v km 28,900 ve výšce 825,837 m.n.m. Nejvyšší stoupání na trati bylo 14,3 promile. Na trati bylo celkem 27 oblouků o poloměru 250 - 300 m. V době zastavení provozu byly v koleji vloženy převážně pražce bukové a borové impregnované a kolejnice tvaru Xa a podobné.V úseku bylo 10 ocelových mostů ( 8 původních konstrukcí z r.1875, 2 menší z r.1911), z toho 3 poměrně velké ( km 30,484 2x 40 m, km 31,036 51,50 m a km 35,860 2x 20 m), 1 trubní propustek , 29 deskových, 11 klenutých a 2 propustky s ocelovým nosníkem, 19 nechráněných přejezdů ( s výstražnými kříži).Nejvyšší dovolená rychlost byla 40 km/hod, nejvyšší dovolený nápravový tlak 15,5t, dovolená váha na běžný metr délky vozu 6,0 t , zavěšený postrk byl dovolen z Křimova do Reitzenhainu, zábrzdná vzdálenost 400 m. Zabezpečení jízd vlaku bylo prováděno telefonicky..V km 30,119 byla mezilehlá stanice Hora Sv. Šebestiána, po roce 1945 byly ještě zřízeny zastávky v km 25,712 Menhartice a v km 35,620 Reitzenhain v Čechách. Sloužily osadám Jilmová, Pohraniční ( dříve Reitzenhain v Čechách), Menhartice a Stráž. 9. 5. 1948 přestala být trať využívána. 18.6.1986 byl most odstřelen a trať rozebrána a snesena.

Text: historie
9.10. 2006 - Radovan Smokoň, zdroj Jiří Horák http://home.tiscali.cz/cz091385/