Štěpánský most

Kly, Obříství

Štěpánský most přes Labe

Graficke pismenko Příhodná poloha v blízkosti labského brodu a nivy, zúžené okolním terénem, vedla ke vzniku přívozu, připomínaného poprvé v 15. století. Název dostal údajně po převozníkovi Štěpánovi. Přechod přes řeku střežila nedaleká tvrz Libiš (viz heslo).

 
Graficke pismenko Existence přívozu v těchto místech má dokládat i pověst o konfliktu svatého Vojtěcha s pohanskými převozníky, který připomíná balvan uprostřed kaple v  nedalekém hájku.
 
Graficke pismenko Přívoz byl důvodem ke vzniku dodnes slavné restaurace Na Štěpáně, která vznikla jako formanská krčma.
 
Graficke pismenko Ani stavba císařské silnice z Prahy do Mělníka, která nahradila původní cestu, nevedla k náhradě přívozu mostem. Dřevěné mostní objekty překračovaly jen koryta stok a potoků na pravém (kelském) břehu Labe.
 
Graficke pismenko Až regulace řeky, prováděná počátkem 20. století (viz též heslo zdymadlo Obříství), umožnila stavbu pevného spojení obou břehů. V letech 1910–12 byl postaven ocelový most, který je pozoruhodný použitým uspořádáním nosníků a způsobem založení labského pilíře.
 
Graficke pismenko Ing. Karel Šimek, pozdější profesor VUT Brno, navrhl most, nesený konsolovými trojpásovými nosníky. Jediný pilíř, umístěný ve středu mostu a vyvrcholený branou s cimbuřím, dává mostu vzezření, podobné klasickým "řetězákům", se kterými však nemá konstrukčně žádnou souvislost. Obdobná konstrukce byla v celé monarchii použita kromě Obříství údajně jen na mostě přes Tisu u Tokaje.
 
Graficke pismenko Most má prvenství i v užití železobetonového kesonu pro založení středního pilíře místo do té doby užívaných komor ocelových. Keson měl rozměry 14,28 x 4,80 m a byl zapuštěn 8,85 m pod normální hladinu vody. Výrobu ocelové konstrukce provedla Pražská mostárna (součást První českomoravské továrny na stroje), stavební část zajistila firma Müller a Kapsa, jejíž spolumajitel Ing. Vojtěch Kapsa byl průkopníkem betonových kesonů v Čechách.
 
Graficke pismenko Most byl postaven v souladu s dobovými nepříliš vysokými zátěžemi silnic. Vozovka měla šířku jen necelých 5 m, chodníky vedly uvnitř konstrukce. Tyto parametry přestaly postačovat. Proto v letech 1957–58 proběhla první velká oprava mostu, při které byly chodníky (každý o šířce 1,2 m) vyneseny na konsolové nosníky vně konstrukce a vozovka se tak rozšířila na 6,6 m. Další oprava mostu se uskutečnila roku 1998, zatím poslední po velké povodni v srpnu 2002. Od roku 2003 tak ocelovou konstrukci mostu chrání před korozí metalizace a nový nátěr, obnovena byla vozovka, vyměněny mostní uzávěry, sanována byla celá spodní stavba (pilíř, opěry, odvodnění).
 
Graficke pismenko Celková délka mostu činí 95,55 m (dvě stejně dlouhá pole), výška pilíře nad vozovkou 13 m.

Text: historie
2.2. 2011 - Ivan Grisa, dle http://www.obristvi.cz/stepan_most.htm a http://www.izdoprava.cz/view.php?nazevclanku=stepansky-most-v-obristvi-je-chranenou-technickou-pamatkou&cisloclanku=2009030027