Graficke pismenko Semanínský mostek je jednoobloukový šikmý segmentově klenutý silniční mostek na komunikaci o šířce 7 m. Šikmá délka mostku je 10 m a jeho vlastní šířka 4,85 m, s plnými parapetními zídkami. Převýšení oblouku je 50 cm, zídky jsou vysoké 95 cm. Most je vyzděn a zaklenut z pískovcových kvádrů, s nahrubo zarovnaným, nevyhlazeným povrchem, se stopami ručních kamenických nástrojů. V úrovni mostovky je opatřen na obou čelech shora okosenou římsou. Boky jsou prodlouženy formou šikmých křídel, viditelných vždy po jedné straně mostu, Protější břeh je vždy zasypán zeminou. Bez destruktivního průzkumu nelze ověřit hloubku koryta a výšku pilířů mostku, dno potoka je silně zaneseno naplaveninami. Podle historických fotografií byly koruny zídek kryty ještě kamennými deskami, které se nedochovaly, pouze v jednom krajním kvádru je dochován fragment železného spojovacího trnu, který snad mohl zajišťovat krajní desku proti případnému posunu. Mostovka je překryta živičnou vrstvou při novodobé úpravě silnice. Mostek je památkově chráněn od roku 2013.

Text: popis
27.12. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz