Graficke pismenko Památný most ze 16. století poničily v roce 2012 ledové kry, těžký traktor i přívalové deště. Rekonstrukce byla nutná – jednak vzhledem k historické hodnotě mostu (patří mezi deset nejstarších zachovaných mostů v naší republice), jednak z důvodu účelové komunikace, vedoucí přes most.

 
Graficke pismenko Plánovaná rekonstrukce se neustále oddalovala. Dvěma odborům se nedařilo shodnout na výšce kamenného zábradlí. Odbor rozvoje trval na šedesáti centimetrech podle historie. Stavební úřad požadoval devadesát centimetrů, aby odpovídaly dnešním normám. Nakonec rozhodl starosta obce, přiklonil se k odboru stavebnímu.
 
Graficke pismenko Při rozebírání konstrukce asistovali archeologové i památkáři.
 
Graficke pismenko Nejprve zmizela provizorní dřevěná lávka. Menší jeřáb, který se k ní dostal kvůli úzké cestě, ji neuzvedl. Teprve větší stroj lávku zvedl, naložil na náklaďák a odvezl.
 
Graficke pismenko Most se měl podšalovat dřevěnou konstrukcí, zbytek prostředního oblouku rozebrat a znovu vyzdít.
 
Graficke pismenko Když opadla velká voda, objevila se metr dlouhá trhlina jednoho oblouku.
 
Graficke pismenko Most byl postaven z červenohnědé ruly, která v současnosti není nikde v okolí k sehnání. Bohužel je potřeba k znovu postavení polorozpadlé klenby. Poté, co se podařilo kámen sehnat, byly vyzděny tři klenby, na most položen zásyp a jako poslední betonová vrstva.
 
Graficke pismenko Když už se zdálo, že je rekonstrukce mostu ukončena, objevili v Drážďanech obraz ronovského malíře Antonína Chittusiho z 19. stol. – jeho malba zachytila most omítnutý bílou fasádou.
 
Graficke pismenko Skutečně bylo potvrzeno, že most byl v minulosti omítnutý. Sto let bez údržby se podepsalo na omítce, která opadala, proto byl vidět kámen. To vyvrátilo dohady místních obyvatel, že most byl hezčí bez fasády, když byly vidět kameny.
 
Graficke pismenko Další problémy – jelikož se nesmělo použít dnešní vápno, na fasádu byla použita speciální směs z Rakouska. Navíc omítání se muselo provádět ručně – nahodit zednickou lžící a stahovat krátkým dřevem. Tím vznikly nerovnosti, které jsou replikou historické podoby starých stavitelů ze 16. století. Rovněž kámen musel zachovat přírodní podobu – řezaný se musel z pohledové strany obrousit.
 
Graficke pismenko Na vrchní stranu mostu byla položena dlažba, na vršek zábradlí speciální cihly a rovněž byla zabudována deska označující most za historickou památku. Archeologický průzkum potvrdil, že skutečně most pochází ze století šestnáctého a vyloučil tak Žižkovy projížďky po něm, jak uváděly některé historické prameny.
 
Graficke pismenko Oprava mostu přišla na dva a tři čtvrtě milionu korun. Co je to však proti historické hodnotě, záchraně mostu pro další generace a pro nás, pro náš národ.

Text: popis
18.2. 2014 - Rodochrozit podle informací kamarádů, místních obyvatel a z denního tisku