Graficke pismenko Bývalá koněspřežná dráha vedla z Českých Budějovic do Lince, byla vybudována v l. 1825–1830. S doporučením na stavbu koněspřežné dráhy přišel František Josef Gerstner, realizaci provedl jeho syn, František Antonín Gerstner. R. 1827 byla do zkušebního provozu uvedena severní část dráhy, r. 1832 byla zahájena pravidelná přeprava zboží a doprava osob byla zavedena později. Na 128,7 km dlouhé trati bylo 10 stanic, z nichž 6 bylo tzv. přepřahacích.

 
Graficke pismenko Kamenný propustek dráhy, který má málo používanou konstrukci šikmého křížení, prošel v roce 2011 statickým zajištěním. To bylo provedeno po několikaletém úsilí sdružení Přátelé města Velešína. Tento propustek (propustky slouží k odvedení vody – přemostění potoků atp. – pod náspem dráhy) je druhým z kamenných mostů koněspřežné dráhy poblíž Velešína. Most je historickou památkou.
 
Graficke pismenko Koněspřežná dráha (koňka) byla předchůdkyní pozdějších železnic a elektrických tramvají. Vozy po lehkém železničním svršku táhl koňský potah – koně byli po kolejích schopni utáhnout mnohonásobně těžší náklad, než na formanském voze. Vůz táhli dva koně, zapřažení za sebou.
 
Graficke pismenko Koněspřežné dráhy byly budovány počátkem 19. století po celém světě. Dráha České Budějovice – Linec byla první veřejnou železnicí v Evropě. V té době existovala řada soukromých koněspřežných drah. Koněspřežné dráhy fungovaly poměrně krátce; již v 1. polovině 19. století byly nahrazeny parostrojní železnicí.

Text: historie
29.6. 2012 - František Šrámek, wikipedia.org