Graficke pismenko Kamenný most nechal podle některých zdrojů ve 14. století vystavět opat skalického cisterciáckého opatství Matěj. Podle jiných jde až o barokní stavbu z 18. století, kdy byly pro stavbu mostu využity kameny z rozebírané zříceniny kláštera. V roce 2013 byl most poškozen povodní a od té doby bylo podle zpráv z médií připravováno jeho nahrazení novým železobetonovým mostem. S tímto rozhodnutím část veřejnosti nesouhlasila, podnět na vyhlášení mostu za nemovitou kulturní památku podaný na ministerstvo kultury byl bohužel neúspěšný. Na podzim 2015 tak proběhla demolice mostu. Část pískovcových kvádrů zdemolovaného mostu má snad být využita v opěrné zdi nového mostu, další část při opravě barokního mostu v nedaleké Radimi.

 
Graficke pismenko Most byl sklenut dvěma kamennými oblouky na středový sloup s břitem proti toku Výrovky. V českém venkovském prostředí se jednalo o unikátní, velmi dobře zachovalou drobnou technickou památku.

Text: historie
18.9. 2014 - © Milan Caha (zdoj: www.cestyapamatky.cz)