Graficke pismenko Jižní část objektu tvoří kaple Nejsvětější Trojice. Je jednolodní s lehce nepravidelným pětibokým závěrem, krytá vysokou valbovou střechou a na rozhraní lodě a závěru s drobnou zvonicí. Segmentová okna závěru jsou zazděna a interiér osvětlují okna v bočních zdech lodi. Vstup do kaple byl původně ze dvou samostatných vchodů, z nichž jižní s portálem vrcholícím tympanonem byl druhotně zazděn. Z kaple je přímý vstup do interiéru špitálu. Na ní navazuje gotické příčné (střední) křídlo špitálu a areál zakončuje souběžně s osou kaple orientované barokní severní křídlo s volutovým štítem na východní straně. Na štítě je odkryta část nástěnné malby. Západně přiléhá ke špitálu zahrada se studnou.

 
Graficke pismenko V přízemních místnostech příčného křídla jsou zachované trámové stropy a v barokním severním křídle štukové zrcadlové stropy. K nejcennějším prvkům patří dochované barokní fresky v  kapli od vynikajícího jihočeského rokokového malíře Františka Jakuba Prokyše (stropní fresky - andělé se symboly Nejsvětější Trojice, sv. Augustin, Abrahám se třemi mládenci a znak města Budějovic; na stěnách ornamentální fresky; na východní straně pak iluzivní freska, která doplňuje oltář, barokní od L. Huebera). Součástí výbavy byl od r. 1811 též deskový obraz Madony svatotrojické (nyní Alšova galerie na zámku v Hluboké nad Vltavou).
 
Graficke pismenko V jedné místnosti rekonstruovaného špitálu bude komorní muzeum jeho historie a po rekonstrukci bude otevřena i kaple Nejsvětější Trojice.

Text: popis
28.1. 2021 - Památkový katalog NPÚ; Encyklopedie Českých Budějovic;StavbaWebb;Jaroslav Špiroch.