Graficke pismenko Městský hřbitov v Brtnici je rozdělen na dvě různě staré části, označované dnes jako dolní a horní hřbitov. Hřbitovy jsou situovány na jižním okraji města nad říčkou Brtnicí, od kostela sv. Jakuba Většího sem vede lipová alej (Hřbitovní ulice), která pak pokračuje dále za město až k Rychlovskému rybníku.

 
Graficke pismenko Dolní hřbitov byl založen po zrušení původního hřbitova u kostela sv. Jakuba Většího a  nové pohřebiště bylo zřízeno kolem barokní kaple sv. Floriána ze 17. století. Nedostatek hrobových míst si pak v polovině 19. století vyžádal rozšíření za Hřbitovní ulici a tato část se označuje jako horní hřbitov. Centrální kříž na horním hřbitově pochází z roku 1843 a jeho vznik financoval František Hoffmann. Rodina Hoffmannů patřila po několik generací k brtnické honoraci a pocházel z ní i nejslavnější místní rodák, proslulý architekt a designér Josef Hoffmann (1870-1956). Ten také na dolním hřbitově navrhl hrobky svých rodičů, brtnického starosty Josefa Hoffmanna a jeho manželky Leopoldiny. Pozornost si zaslouží ale i řada dalších náhrobků významných brtnických měšťanů z 19. a 20. století.
 
Graficke pismenko Zatímco na dolním hřbitově upoutá návštěvníky především barokní kaple sv. Floriána, na horním hřbitově je dominujícím prvkem pomník čtyř místních mužů, kteří zahynuli při přestřelce s Němci těsně před koncem druhé světové války 6. května 1945.
 
Graficke pismenko Dolní i horní hřbitov jsou od roku 1958 zapsány na seznamu kulturních památek, v letech 2010-2011 proběhla renovace ohradních zdí.

Text: historie
19.6. 2015 - Pavel Vlach (s použitím materiálů TIC Brtnice)