Graficke pismenko Křížová cesta v Nových Hradech vede od kostela sv. Jakuba Většího na kopec s téměř nepatrnými zbytky bývalého hradu Boží Dům. Její vznik navazoval na stavbu nové fary z r. 1766 vedle kostela, křížová cesta za 500 zlatých byla vybudována r. 1767 na náklady čerstvě ovdovělé majitelky novohradského panství hraběnky Anny Barbory Harbuval-Chamaré, na financování stavby se podílela také manželka místního lékaře Anna Slavíková.

 
Graficke pismenko Křížová cesta má podobu čtrnácti zastavení v rokokovém stylu. Reliéfní zobrazení výjevů Ježíšova utrpení na pískovcových kvádrech o výšce 2,60 metru jsou dílem litomyšlských sochařů Václava a Bartoloměje Hendrychových. Dvanácté zastavení se do dnešních dnů nedochovalo a je nahrazeno prostým dřevěným křížem.
 
Graficke pismenko První zastavení křížové cesty je umístěno na hřbitovní zdi u kostela, za silnicí cesta pokračuje oplocenou zámeckou oborou až na vrchol Boží dům. Ze silnice u kostela je přístup do obory znemožněn uzamčenou bránou, přístup je možný ze zámeckého parku, resp. z okrasné zeleninové zahrady severně od zámku. Novohradská křížová cesta je od roku 1958 vedena jako samostatná položka na seznamu kulturních památek.

Text: historie
1.5. 2015 - Pavel Vlach (s použitím informací z webu Národního památkového ústavu)