Graficke pismenko Kostel v Zahájí je zachovalý dvoulodní kostel s presbytářem, sakristií a s hranolovou věží. Cenné jsou portály obou vstupů na západě a sedlový pozdně gotický kamenný portál z presbytáře do sakristie. Též je hodnotné zaklenutí třemi poli hvězdicové žebrové klenby v jižní lodi, křížová žebrová klenba v presbytáři a dvě pole křížové žebrové klenby v severní lodi. Na klenbě presbytáře jsou nástropní fresky s výjevy ze života Panny Marie z pol. 18. století.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela: portálový hlavní oltář z doby z pol. 18. století (1753-1759) se sochami sv. Zachariáše, Alžběty, Jáchyma, Anny a bohatým nástavcem s andílky a rokajovým ornamentem, na oltáři socha Madony (snad pozdně gotická); dva protějškové oltáře barokní ze zač. 18. století se současnými obrazy; kamenná barokní křtitelnice; rokokové varhany (1776); dva náhrobky z 18. století.
 
Graficke pismenko Budova fary byla postavena v 17. století, po požáru (v bitvě u Záblatí) barokně obnovena, s menšími úpravami ve století 19. Budova špýcharu, která stavebně navazuje na faru, je z konce 18. století. Hospodářské budovy kolem dvora jsou z 2.poloviny 19. století.
 
Graficke pismenko Na jižní fasádu fary navazuje vstupní brána. Za kolnou v hospodářském dvoře je kruhová kamenná studna pod úrovní terénu.
 
Graficke pismenko V interiéru fary jsou dochovány některé cenné historické prvky (přední okna s kováním, dvojité dveře s rozvilinovým kováním a táflováním aj.), valené a křížové klenby nebo trámový strop v hospodářském stavení.

Text: popis
16.6. 2020 - UPČ 4, nakl.Academia1982, památkový katalog NPÚ, Jaroslav Špiroch