Kostel Zvěstování Panně Marii v Dobrši

Graficke pismenko Větší z obou dobršských pozdně románských kostelů vznikl před polovinou 13. století. Kolem roku 1320 prošel gotickou přestavbou (presbytář), údajně po polovině 14. století vznikla jižní kaple svaté Kateřiny. Kostel poškodili husité roku 1420, loď zaklenul Tommaso Rossi z Mendrisia (viz též Volenice, kostel sv. Petra a Pavla).

 
Graficke pismenko Západní předsíň pochází z 18. století. Kostel byl vždy bezvěžový, funkci zvonice plnila věž kostelíka svatých Jana a Pavla, poději kostelík celý (viz heslo). Mezi oběma svatyněmi stojí rozlehlá pozdně barokní fara. Mariánský kostel obklopuje funkční hřbitov s barokní kaplí a márnicí, u které roste nádherná lípa.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní, pozoruhodné jsou gotické nástěnné malby. V posledních 20 letech se kostel průběžně opravuje, došlo k novému pozoruhodnému zasklení oken presbytáře, v západní předsíni a před vchodem na hřbitov byla osazena výrazná sochařská díla Tomáše Vejdovského – Zmrtvýchvstalý Kristus a památník zdejšího barokního kazatele Ondřeje Františka Jakuba de Waldt (1683–1752).

Text: historie
14.7. 2010 - Ivan Grisa