Graficke pismenko Kostel je v historických pramenech poprvé doložen k roku 1358 a již někdy kolem roku 1400 byla původní dřevěná stavba nahrazena kamenným gotickým kostelem. Ten byl ještě několikrát upravován a nakonec roku 1811 empírově přestavěn.

 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní obdélná stavba se segmentově zakončeným presbytářem a s věží a malou pravoúhlou kaplí na severní straně. Hlavní loď má dochovaný strop s fabionem a s emporami po stranách, pod nimiž je otevřený prostor sklenutý plackovými klenbami na pilířích. Presbytář má valenou klenbu s lunetami a nad zakristií je umístěna malá oratoř.
 
Graficke pismenko Na vnější stěně kostela směrem ke vsi jsou umístěny čtyři umělecky hodnotné renesanční náhrobky původních majitelů Ronova a Stvolínek - náhrobek Anny z Kurzbachu datovaný k roku 1576, náhrobek Anežky z Helfensteinu z roku 1550, náhrobek Jindřicha z Kurzbachu z roku 1590 a dětský náhrobek Jáchyma z Malcánu z roku 1591.
 
Graficke pismenko V současnosti je stav kostela varující a vyžaduje urychlenou rekonstrukci. Střecha u věže je částečně propadlá a na mnoha místech je poškozená i střecha lodi. Veškerá okna jsou vytlučena a ve zdevastovaném interiéru, dnes běžně nepřístupném, již nenaleznete nic z původní výzdoby či vybavení.

Text: historie
13.6. 2005 -