Graficke pismenko Kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem (dříve Vartenberk, původně psáno Wartenberg) stojící ve středu staré části města je z jedné strany poněkud neesteticky obklopen stavbami nových panelových domů, na druhé straně za kostelem leží hřbitov s barokní branou a malý park se sochou císaře Josefa II. Po pravé straně kostela stojí jednopatrová barokní fara z r. 1690.

 
Graficke pismenko Historie místní svatyně není zcela zřejmá, nejstarší doložená zmínka o existenci farního kostela pochází z r. 1363. Je známo, že král Karel IV. věnoval svému oblíbenci Janu ze Stráže vzácnou relikvii - část ostatků sv. Zikmunda - která byla ve zdejším chrámu uchovávána. Roku 1413 nechal provést Zikmund z Vartenberka přestavbu kostela a následně zasvěcení svému jmenovci svatému Zikmundovi, jednomu z patronů české země (předtím byl chrám zasvěcen sv. Mikuláši). Renesanční stavba sloužila až do r. 1772, kdy byla kvůli nedostatku místa pro obyvatele rostoucího města a jejímu zchátralému stavu rozbořena a na stejném místě s využitím původní kostelní věže byla r. 1779 dokončena výstavba kostela nového, který odpovídá dnešnímu stavu. Tento barokní kostel s půdorysem ve tvaru latinského kříže nechal vystavět hrabě Adam František Hartig a je dílem stavitele Johanna Josefa Kunze z Liberce.
 
Graficke pismenko Bez větších změn přetrval kostel až do poloviny 20. století, pak mu nastalo těžké období v čase komunismu a ještě větší hrozbu představovalo obsazení Ralska sovětskými vojsky. Po r. 1960 byl kostel uzavřen a bez jakékoli údržby pustl, většina jeho bohatého vnitřního vybavení byla poničena nebo rozkradena a jeho interiér sloužil pouze jako skladiště. Děravou střechou do kostela zatékalo a byly tak způsobeny rozsáhlé škody na stěnách, klenbách a původních malbách. Několik posledních desetiletí chátrání, které se na stavu kostela výrazně negativně podepsalo, se však konečně teprve v poslední době začíná pomalu napravovat. Došlo na nejnutnější základní opravy a nyní pokračují náročné rekonstrukce interiéru, vnitřní výzdoby a zařízení. Získat dostatek prostředků na nákladné opravy však není jednoduché, dosavadní finance zčásti obstaralo město, část byla získána z referátu kultury okresního úřadu Česká Lípa a zbytek je závislý na drobných výnosech z dobročinných akcí i darů obyvatel. Důležitým přínosem pro obyvatele však je, že se v kostele již opět začaly konat bohoslužby.
 
Graficke pismenko V parku za kostelem najdeme pomník místního rodáka hudebního skladatele Heinricha Ignáce Franze von Bibera (1644-1704) a již zmíněnou sochu císaře Josefa II., která zde byla postavena jako připomínka jeho pobytu ve městě v r. 1778, kdy v době hrozící války s Pruskem nechal v okolí budovat obranné valy a okopy.

Text: turistické
1.6. 2007 - Stanislav Drda