Graficke pismenko První zpráva o Slavičínu pochází z roku 1141, odborná literatura však uvádí založení kostela již před tento rok. Kostel sv. Vojtěcha je písemně doložen až ve 13. století a je tak nejstarší stavbou ve městě a rovněž patří mezi nejstarší historicky doložené kostely v  kraji.

 
Graficke pismenko V průběhu času prošel kostel mnoha úpravami a přestavbami. V roce 1668 jej rozšířil Zdeněk ze Zástřízl, v roce 1775 vyhořel, následně však byl obnoven. Roku 1897 byl zcela přestavěn v novobarokním stylu. Další úpravy pak proběhly v letech 1925, 1956, 1975 a 1983.

Text: historie
29.5. 2009 - Pavel Vítek